Klokken 1000 viste målestasjonen på Danmarksplass en NO2-verdi på 161,7 mikrogram per kubikkmeter luft. Alt over 200 regnes som svært mye forurensning.

  • Nyheter

Nå er nivået på oransje, som betyr mye forurensning.

LOKK: – Det blir nok ikke like ille som det var, men en del forurensning blir det, sier meteorolog Rasmus Myklebust i Vervarslinga på Vestlandet.

Han tror det blir opp mot svært dårlig luftforurensning både i ettermiddag og i morgen, sier meteorologen.

Utenfor Rådhuset er NO2-verdien på 105.

VARMERE I BYEN: Klokken 1130 er det minus 1,7 grader på Florida. På Ulriken er det minus 4,5 grader.

– Da luften i Bergen var som verst hadde vi tilførsel av varm luft fra høyden. Da hadde vi plussgrader på Ulriken og ti minus i byen. Slik blir det ikke nå, sier Myklebust.

Det er meldt en til to minusgrader på natten både i dag og i morgen. Dagtemperaturene kan komme opp i plussgrader.

– Vi får luftet litt på natten. Fredag kommer det mer vind og da regner vi med at det meste blåser bort, sier meteorologen.

LØPENDE VURDERINGER: Helsebyråd Christine Meyer sier til BA.no at de gjør løpende vurderinger av luftkvaliteten.

– Vi har fått etablert et team som jobber veldig godt sammen. Det er raskt å innkalle til møter og foreslå tiltak.

Hun sier de hele tiden vurderer om det er behov for et nytt møte.

– Det gjør vi fortløpende. Blir det verre så må vi samle oss raskt for et møte.

TILTAK OPPRETTHOLDES: Det har i dag vært nytt møte mellom representanter for Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Politiet, Statens vegvesen, Skyss og Tide.

Det er nå klart at de midlertidige tiltakene knyttet til luftforurensningen i Bergen opprettholdes til og med fredag denne uken.

Kommunen opplyser i en pressemelding at neste dagers værvarslinger og prognoser for luftkvalitet ble gjennomgått på møtet og de ulike tiltakene som ble iverksatt ble diskutert. Videre ble vegstatistikkene gjennomgått.

– Det meldes at Bergen vil ha en situasjon med tidvis høy luftforurensing ut uken, og vi har derfor besluttet å opprettholde tiltakene til og med fredag, sier Monica Mæland.

SAMBRUKSFELT: Tiltakene som opprettholdes er:

  • Sambruksfelt på hovedinnfartsårene fra syd, nord og vest
  • Ekspressbussene fra bydelssentrene om morgenen og i ettermiddagsrushet
  • Økt kapasitet på innfartsparkering på bydelssentrene
  • Sentrumsbussen fortsetter i trasé til Haukeland
  • Opprettholder inndragning av offentlig avgiftsparkering på gategrunn.

– Jeg vil fortsatt oppfordre bergenserne om å vise hensyn og la bilen stå av hensyn til luftforurensing i sentrum, sier Mæland.

Det vil bli gjort en ny vurdering av tiltakene fredag formiddag.