Sykdommer i tannkjøttet kan føre til leddgikt, mener bergensforsker.

–Billigere tannhelsetjenester kan spare helsevesenet for store utgifter.

Det sier postdoktor ved Gades Institutt ved Universitetet i Bergen, Piotr Mydel, til BA.

Han er koordinator for det europeiske forskningsprosjektet «Gums and Joints».

TANNKJØTTSYKDOM UTBREDT

Rundt 30 prosent av nordmenn har sykdommer i tannkjøttet. Mydel skrev doktorgraden sin om tannkjøttsykdommer. Senere forsket han på leddgikt.

–Et spesielt enzym er felles for begge disse sykdommene. Dette fikk meg til å fundere over om det er en sammenheng, sier han.

Fellesnevneren for tannkjøttsykdom og leddgikt er kronisk betennelse, forklarer Mydel.

–Vi er ganske sikre på at tannkjøttsykdom (periodontitis) forverrer leddgikt. Nå vil vi finne ut om det kan være den utløsende faktoren for leddgikt.

Mydel forklarer at tannkjøttsykdom skaper sår i lommer ved tannfestet. Slik får farlige bakterier tilgang til blodstrømmen.

–Periodontitt utløser betennelsesstoffer til blodet, som dermed også rammer ledd og skjelett, sier han.

GOD SAMFUNNSØKONOMI

Mydel understreker at de ennå ikke har fysiske beviser for sammenhengen.

–Men vi ser at pasienter med tannkjøttsykdom har overhyppighet av leddgikt, og omvendt, og mener det skyldes det felles enzymet. Det gjenstår ennå mye arbeid, men vi vet nå at det er en sterk link mellom de to sykdommene, sier han.

Tannkjøttsykdommer har også blitt knyttet til blant annet hjerte- og karsykdommer og kols.

–Kan man unngå leddgikt ved å sørge for god tannhygiene?

–Noen vil alltid få leddgikt på grunn av gener og arv. Men for mange kan god tannhygiene være viktig for å gjøre sjansen for en rekke helseproblemer, som leddgikt, mindre. Men man må til tannlegen for å forebygge og få bukt med tannkjøttsykdommer.

–Vi er derfor ganske sikre på at det vil spare helsevesenet for mye utgifter om myndighetene investerer i gratis eller billigere tannhelsetjenester, fastslår Mydel.