– Vi ønsker å bli mer synlige på Vestlandet, fordi vi har sett mye attraktiv virksomhet og vekst blant rederiene i vest, spesielt innen offshorenæringen. Derfor vil vi være fysisk nærmere dem.

Det sier daglig leder Håkon Lenz i Wilhelmsen Ship Management (WSM) Norge om hvorfor de åpner et driftskontor i Bergen.

WSM er en del av Wilhelmsen Maritime Services, et datterselskap av det børsnoterte milliardkonsernet Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WW) på Lysaker.

OVER 10 000 SJØFOLK

WSM har ansvaret for teknisk drift og mannskap av WWs nær 50 del- eller heleide skip, og drifter i tillegg mer enn 110 skip for andre rederier.

Over 10 000 offiserer og sjøfolk er tilknyttet WSMs mannskapspool, og selskapet har bemanning på mer enn 400 skip totalt.

WSM etablerer seg i Bergen for å tilby teknisk drift og mannskap til offshoreflåten og andre rederier på Vestlandet.

FLYTTER INN PÅ SKOLTEN

Avdelingen vil samlokaliseres med Wilhelmsen Ships Service (WSS) sitt kontor på Skoltegrunnskaien 1 i Bergen.

– Kontoret vi åpner i Bergen er primært for å drive innenfor offshore, men også for andre rederier. Vi mener vi har optimaliserte driftsløsninger å tilby markedet, sier Lenz.

Wilhelmsen Ships Service er allerede godt etablert på Vestlandet med kontorer i Bergen, Ålesund, på Mongstad og i Stavanger.