Mandag morgen gjennomførte politiet en omfattende narkotikaaksjon rettet mot åtte videregående skoler i Bergen.

I alt 26 elever ble pågrepet. 14 i Bergen Sør og 12 i sentrum.

Tidligere er til sammen ni personer pågrepet i forbindelse med samme narkosak, ifølge politiet.

– AGGRESSIVE

BA har snakket med flere elever på de ulike skolene. En elev ved Bjørgvin sier politiet plutselig dukket opp med tre biler, politihunder og til sammen rundt åtte politifolk.

– Det var full pakke, og det gikk veldig kjapt. De var vel ute igjen etter 15-20 minutter, anslår eleven.

En Årstad-elev sier han opplevde politiaksjonen som krenkende:

– Politiet var litt aggressive. Vi følte oss tvunget til å si at de fikk lov til å ransake oss, sier han.

Politiadvokat Mellingen avviser at det var vilkårlige pågripelser, og understreker at de siktede ble anholdt på bakgrunn av beviser politiet tidligere hadde samlet inn i saken.

– Vi har ikke gjort noen vilkårlige ransakelser, såvidt jeg kjenner til, sier Mellingen.

LESTE OPP NAVN FRA LISTE

Elever i tredjeklasse ved Fana gymnas forteller til BA at lærere kom inn i klasserommet med en liste med navn som de leste opp.

– Disse elevene fikk beskjed om å pakke sammen tingene sine og forlate klasserommet. Det var ganske sjokkerende, forteller elevene.

Det legger til at de videre fikk med seg at politiet ventet i skolegården og at elevene som ble hentet ut ble tatt med av politiet.

FRUSTRERTE ELEVER

Selv om elevene har fått lite informasjon om hva som skjedd, forteller de at det raskt ble konkludert med at dette hadde sammenheng med den omfattende narkotikaksjonen som politiet gjennomførte mot åtte videregående skolen i Bergen mandag morgen.

Elevene gir tydelig uttrykk for at det er frustrerende at de har fått så lite informasjon rundt aksjonen og hva som har skjedd.

– Nå er det slik at det eneste vi vet er at det har skjedd noe som vi ikke får vite om. Alt vi vet har vi fått vite gjennom media, sier en av elevene i tredjeklasse til BA.

At det er elever ved skolen som har hatt befatning med narkotika synes de ikke er overraskende, men selve aksjonen kom som et sjokk på dem. De mener måten denne ble gjennomført på virker svært stigmatiserende på de elvene som ble hentet ut.

– GROV STIGMATISERING

Simen Irgens, fungerende leder i Elevorganisasjonen i Hordaland, har ikke inntrykk av at politiet fortjener noen toppkarakter for fremgangsmåten sin.

– De får ingen sekser. Vi i Elevorganisasjonen er veldig imot narkotika og veldig for forebygging, men dette virker som helt feil måte å gå frem på. Å lese opp lister med navn i klasserommene innebærer en veldig grov stigmatisering av elevene, mener han.

– Hva skulle politiet gjort?

– Politiet sier selv at de visste hvem de skulle ta. Da burde de gjort det utenom skoletiden. Skolen skal være en arena for læring, ikke for politiaksjoner, sier Irgens.

– BEST Å HENTE DEM PÅ SKOLEN

Politiinspektør Morten Ørn i Bergen Sør sier politiet vurderte det som mer skånsomt å pågripe elevene på skolen fremfor i hjemmet.

– Vi fant ut at den beste løsningen var å hente elevene i klasserommene. I hjemmene kunne det vært mindre søsken til stede, og naboer. Det minst stigmatiserende var å hente dem på skolen, sier Ørn.

Rektor ved Fana gymnas Leif Sigurd Danielsen bekrefter ovenfor BA at elever ved skolen ble hentet av politiet i dag.

– Men detaljene rundt aksjonen kan jeg ikke si noe om, annet enn at det var en aksjon som gikk stille og rolig for seg, sier han.

Danielsen ser det som positivt at politiet aksjonerer når de har konkrete mistanker.

– Skolen har en nulltoleranse for bruk av narkotika, både på skolen og på arrangement i tilknytning til skolen, sier han.

– BERØRER HELE SKOLEMILJØET

Han forteller at de har fått bekymringsmeldinger om narkotikabruk fra foreldre og elever tidligere, og at de da har sendt disse meldingene videre til politiet.

– Det er ikke til å legge skjul på at narkotika er et element i ungdomsmiljøene, og skolene gjenspeiler ungdomsmiljøene. Vi jobber mye med forebygging, sier han og legger til at de skal holde et informasjonsmøte for elevene på skolen tirsdag.

Han er klar på at saken berører hele skolemiljøet.

BLE SJOKKERTE

Elever BA har snakket med på Akademiet sier at de kun fikk informasjon om at det hadde vært en aksjon, og at det handlet om narkotika.

– Vi har fått beskjed om at vi skal få vite mer på et informasjonsmøte senere i dag. Resten har vi lest i mediene, sier elevene til BA mandag formiddag.

De forteller at de visste at det fantes narkotika på skolene i Bergen, men at de ble overrasket over hvilke skoler det gjaldt.

– Vi ble litt sjokkerte. Vi trodde ikke dette skulle gjelde de skolene som det viser seg, sier Ida Tøsdal.

Klassevenninnene Ingvild Jacobsen, Tonje Elen Knoph og Torine Reed er enige.

– Dette er jo veldig leit for dem det gjelder – de har ødelagt mye for fremtiden sin, sier Tøsdal.

Jentene er ikke videre overrasket over at flere elever har hatt befatning med narkotika.

–Vi vet jo at slikt finnes. Slik er det å være ungdom, legger Tøsdal til.