– De lager sine egne regler

I denne rundkjøringen er to kjørefelt oppmerket, til forskjell fra eksempelet til Gjensidige. Tor Hefre, fagsjef for motor og jurist ved Gjensidige, mener at det ikke trenger å være en oppmerking i rundkjøringen for at det skal forstås som to kjørefelt. (Illustrasjonsfoto).

I denne rundkjøringen er to kjørefelt oppmerket, til forskjell fra eksempelet til Gjensidige. Tor Hefre, fagsjef for motor og jurist ved Gjensidige, mener at det ikke trenger å være en oppmerking i rundkjøringen for at det skal forstås som to kjørefelt. (Illustrasjonsfoto). Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kjørelærer påstår at Gjensidige lager sine egne regler for trafikk i rundkjøring.

DEL

Gjensidige kan på sin hjemmeside vise til tre ulike situasjoner hvor de tror skyldspørsmålet kan være uklart for bilister.

Etter at Gjensidige publiserte illustrasjonene, har det vært flere debatter på sosiale medier angående regler ved rundkjøring.

Torgeir Abrahamsen har vært kjørelærer i snart 40 år. Han mener at Gjensidige har feil fasitsvar i situasjon 2 (se skisse i saken).

Gjensidige skriver at hvis en bil kommer inn i en rundkjøring med to kjørefelt og ligger i høyre felt, må den enten kjøre til høyre eller ta rett frem. Velger denne bilen å fortsette gjennom rundkjøringen og da blir påkjørt fra innsiden, er den da skyld i uhellet.

– Vi har ingen regler for kjøring i rundkjøring, det har til og med vegdirektoratet innrømmet, sier Abrahamsen.

Han forklarer det ved å se for seg at veien er strukket ut, og ikke rund. I situasjon 2 er det bilen i den ytterste og høyre filen, som får skylden i om et sammenstøt skulle oppstå i det bilen fra venstre felt svinger til høyre.

SPØRSMÅL OM OPPMERKEDE KJØREFELT

Advokat Knut Ove Soltvedt har undervist i blant annet vegtrafikkloven for kjørelærere. Han mener også at situasjon 2, slik Gjensidige har illustrert den, er feil, og at det er bil B som skal ha skylden.

Dette er fordi det ikke er oppmerkede kjørefelter på tegningen, og at reglene Gjensidige bruker, da bortfaller.

– Rent juridisk har Abrahamsen rett. Problemet ligger i mangelen på oppmerket kjørefelt. Uten oppmerket kjørefelt, gjelder i stedet paragraf 5.

Og paragraf 5 i trafikkreglene bruker høyreregelen.

– MÅ ENDRES UMIDDELBART

– Det blir en prinsippsak. Teorien er veldig klar, og det hadde vært interessant å se på et slikt tilfelle, sier advokatkollega Carina Soltvedt.

Hun er heller ikke enig i Gjensidiges tolkning.

– Tolkningen til Gjensidige forsikring er feil. En kjørebane kan aldri bli et kjørefelt uten oppmerking. At Gjensidige forsikring gjør feil til skade for personer, er i seg selv erstatningsbetingende. Gjensidige må endre sin tolkning umiddelbart, for å unngå erstningsansvar, sier hun.

ULIKE TOLKNINGER

Tor Hefre, fagsjef for motor i Gjensidige, mener at det ikke trenger å være en oppmerking i rundkjøringen for at det skal forstås som to kjørefelt.

– I trafikkreglenes paragraf 1, punkt 1d, defineres et kjørefelt som blant annet en kjørebane som er bred nok for trafikk med en bilrekke.

Ifølge Hefre er en kjørebane med plass til to bilrekker per definisjon to kjørefelt.

– Vi opplever ofte at det er forskjellige tolkninger, men dette er den praksisen vi benytter og mener vi har belegg for.

Artikkeltags