– Vi gjør dette først og fremst for å få ned overdosetallene. I tillegg er det mange helseeffekter ved å røyke fremfor å injisere, sier Hege Njøten ved Strax-huset.

Sammen med Rolf Steinar Haugen fra Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) og Rikke Nordal fra Kirkens Bymisjon står hun i Nygårdsparken i disse dager og deler ut gratis røykefolie for heroin.

Måler er å få flere av dem som bruker heroin til å innta stoffet ved å røyke det istedenfor å injisere det ved bruk av sprøyter.

– Det er ikke risikofritt, man kan ta overdose ved å røyke heroin òg. Men risikoen er mindre, forteller Haugen fra FHN.

– Dessuten unngår man smitte av sykdommer som hepatitt og hiv, man unngår abscesser, infeksjoner og ødelagte blodårer.

HOLDNINGSKAMPANJE

Njøten forteller at de først og fremst har tatt oppstilling i Nygårdsparken for å drive holdningskampanje blant brukerne, for å få dem til å endre vanene.

– Det er flere og flere som har gått over til å røyke heroin, men vi ønsker at flere skal velge det, sier hun.

Njøten forteller at de blir godt mottatt blant brukerne, som setter pris på tiltaket.

– Men det er mange som ikke vet hvordan de skal bruke det, forteller hun.

– Derfor har vi laget en informasjonsbrosjyre som vi også deler ut.

SPRØYTESKREKK

Linda (19) er en av dem som har tatt imot røykefolien. Hun er godt fornøyd med tiltaket.

– Jeg har alltid røykt, jeg har aldri brukt nål, forteller hun.

Hun avslører imidlertid at det ikke kun er helsemessige årsaker til det.

– Jeg har sprøyteskrekk, innrømmer hun.

Men at det finnes fordeler ved røyking fremfor injisering, er hun klar på.

– Man har jo bare et begrenset antall blodårer, sier 19-åringen, som har vanket i parken siden hun var 14.

– I morgen skal jeg på avrusing, forteller hun.

– Det gleder jeg meg til!

Hun står sammen med en 53 år gammel kvinne, som ikke ønsker navnet sitt i avisen av hensyn til familien.

– Jeg har prøvd å røyke heroin, men jeg får det ikke til, sier 53-åringen.

Hun har fått en informasjonsbrosjyre sammen med folien.

– Jeg kan vise deg, sier Linda.

FÆRRE SPRØYTER

Et annet argument brukerne kommer med, er at heroinen er så dårlig for tiden at det ikke går an å røyke den.

– Det finnes mange myter om røyking av heroin, som vi vil avlive, sier Nordal fra Bymisjonen.

Hun forteller at i tillegg til at de helsemessige gevinstene for brukerne, er det også bedre for samfunnet om flere går bort fra injisering.

– Det blir færre sprøyter som ligger rundt omkring, som folk kan stikke seg på, sier hun.

Holdningskampanjen for røykefolie er ifølge Njøten en del av en nasjonal strategiplan for å få rusmisbrukere over på andre inntaksmåter.

– Vi opplyser om andre inntaksmåter også for andre rusmidler, som vanligvis injiseres, sier Njøten.