– Det er vi som har ansvaret. Vi vil rette opp i de skadene som er gjort, og vil ta kontakt med de rammede for å følge opp, sier fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune til NRK.

Les også: Fire eiendommer har meldt skader etter demningen brast

Da den midlertidige demningen i Munkebotsvatnet brast onsdag kveld, fryktet man at mange boliger ville bli truffet av vann-, stein- og jordmassene, men skadene ble mindre enn fryktet.

Les også: Bergen kommune fulgte ikke egen søknad

Hardest medfart fikk trolig kaien i Eidsvåg, som trolig må graves opp og bygges opp på nytt. Havnesjef Svein Kjørsvik i Eidsvåg sier det er umulig å anslå hva en ny kai vil koste, men det er trolig snakk om et syvsifret beløp.

Les også: Vannet flommet ned mot Eidsvåg