Vest politidistrikt opplyser i en pressemelding like før klokken 1430 at området fra Munkebotn til Eidsvåg, som var omfattet av ferdselsforbud, nå er undersøkt av kommunens geologer og er vurdert som trygt.

Dermed oppheves ferdselsforbudet på bakken og alle evakuerte kan returnere til sine eiendommer.

Det var ved 1630-tiden i går ettermiddag at politiet besluttet at husstander i det mest risikoutsatte området måtte evakueres. Samtidig ble det innført ferdselsforbud.

Da demningen brast ved 2025-tiden, ifølge politiets logg, var 133 personer evakuert fra i overkant av 40 husstander.

Fremdeles flyforbud

Videre skriver politiet at det fremdeles er flyforbud i området, og at dette blir opprettholdt frem til midnatt.

Dette er av hensyn til dem som jobber i området, og for at ikke noe skal komme i konflikt med deres aktiviteter.

Blant ønsker BKK trolig bruke en drone for å få oversikt i området.