Vest politidistrikt opplyser i en pressemelding mandag ettermiddag.

Onsdag kveld forrige uke brast den midlertidige demningen som var satt opp i forbindelse med rehabiliteringen av Munkebotsvatnet.

Store mengder vann fosset nedover Munkebotn og Eidsvåg. Over 130 personer ble evakuert fra hjemmene sine og oversvømmelsen førte til store materielle skader.

Skal avhøre vitner

– Det naturlige tema for etterforskningen blir om vurderingene som er gjort i relasjon til tiltaket og den risikoen det har representert, har vært tilstrekkelig aktsomme. Det er for tidlig å si noe om noe straffbart har skjedd, og hvem som eventuelt kan holdes ansvarlige for dette, skriver politiet.

Politiet skal i sin etterforskning innhente all dokumentasjon som kan være relevant i saken. De skal også gjennomføre avhør med vitner som kan belyse saken ytterligere.

– Vi skal innhente dokumentasjon og avhøre aktører som har vært involvert i byggingen av den midlertidige demningen, sier politiadvokat Linn Skaar Sætre i Vest politidistrikt til BA.

Løpende dialog

Så langt har ingen status som mistenkt.

– Vi håper å kunne få på plass hva som har skjedd, og få et innblikk i de vurderinger som ble gjort og hvilken aktsomhet som ligger til grunn for vurderingene, sier politiadvokaten til BA.

Samtidig har politiet løpende dialog med NVE og Arbeidstilsynet, begge er berørte faginstanser.

Skaar Sætre kan på nåværende ikke anslå hvor lang tid politiet vil bruke på arbeidet.

Kommunen lager rapport

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap), forteller at også kommunen nå jobber med å nøste opp i hendelsen.

– Vi er opptatt av å få klarlagt fakta i saken, og en del vet vi. Men det er for tidlig å vurdere disse forholdene. Nå er det også veldig viktig for oss å rydde området, og klargjøre det for bruk av allmennheten, sier Tryti til BA.

Bergen kommune jobber med en rapport om saken, som skal sendes til NVE. De har en frist på tre måneder.

BA får også opplyst at det skal komme en skriftlig og foreløpig rapport denne uken.

– Den var ikke god nok

NVE var på befaring i området med politiet og eieren, som er Bergen kommune, før helgen.

– Bortsett fra det har vi foreløpig ikke gjort annet enn å konstatere at fangdammen røk. Nå må vi følge opp kommunen videre, samtidig som vi er i dialog med politiet, forteller seksjonssjef for damsikkerhet i NVE, Lars Grøttå.

NVE ble informert av den første konsulenten til prosjektet om fangdammen som var planlagt.

– Så ble det endringer i planene, etter at byantikvaren hadde innvendinger. Vi vet at dammen ble bygget, men har ikke fått oversikt over hvordan den så ut, forteller Grøttå.

Intensjonen var opprinnelig å klare seg uten en fangdam ved anlegget, men kommunen måtte endre planene underveis. Dette for å holde vannet borte, og fangdammen tørr.

– Vi må nå få forklaring på, og finne ut av, om demningen ble bygget slik den skulle. Den var jo ikke god nok, det er tydelig når den kollapset.

Arbeidstilsynet avventer

Arbeidstilsynet bekrefter at de er i dialog med politiet.

– Foreløpig er det i en så tidlig fase, at vi avventer å si hva vi vurderer å gjøre i saken. Vi venter på mer informasjon fra politiet, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Marita Scott.