Gå til sidens hovedinnhold

Derfor dropper utlendinger Bergen

Artikkelen er over 8 år gammel

Bedrifter og arbeidstakere skremmes vekk.

Forfallet ved International School of Bergen får utenlandske bedrifter og arbeidstakere til å dumpe Bergen.

Det forteller rektor June Murison ved International School of Bergen (ISB) til BA.

– Vi har altfor liten plass og har problemer med å ta imot flere per i dag. I tillegg er den byggtekniske standarden langt unna det de er vant til fra utlandet. Bygget er ikke særlig attraktivt, sier Murison.

VONDT FOR Å BLI TRODD

Bergen Næringsråd har undersøkt med bedriftsledere i Bergen hva som er det viktigste byen kan gjøre for å tiltrekke seg internasjonal arbeidskraft.

Det internasjonale skoletilbudet havnet øverst på prioriteringslisten.

ISB-rektoren forteller at både internasjonale selskaper og arbeidstakere som vurderer å slå seg ned i Bergen, steiler når de ser forfatningen på skolebygget.

–Det har hendt at de velger bort Bergen etter å ha vært på befaring her, sier hun.

–Jeg prøver å overtale dem ved å si at selv om uteområdet og bygget ikke er så fancy, er kvaliteten på det faglige innholdet høy. Da opplever jeg at de har vanskelig for å tro det, sier Murison videre.

– MÅ SE HELE PAKKEN

I takt med økt arbeidsinnvandring har næringsliv og politikere fått øynene opp for problemet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal sørge for at nye, større lokaler kommer på plass.

–For å tiltrekke seg de beste kandidatene, er det ikke nok med et internasjonalt skoletilbud. Det må være et godt faglig nivå med gode fasiliteter, sier Leif Olav Sætenes i høyteknologibedriften CGGVeritas i Bergen, som deltar i arbeidsgruppen.

–Like viktig er det med barnehager. Når det er snakk om tilrettelegging må man se på hele pakken som inngår i det å jobbe i en by. Man blir også målt på om familieforhold er lagt til rette, sier Sætenes.

TRE ALTERNATIVER

Asplan Viak fikk i oppdrag å finne egnet bygg eller tomt for ny ISB i Bergen. Konklusjonen er at det hovedsakelig er tre steder som egner seg:

1. Lærerhøyskolen på Landås.

2. Tunesflaten i Ytrebygda

3. Arealet vest for Fana stadion

Rektor Murison forteller at hun har jobbet med å finne en løsning på problemet gjennom flere skolebruksplaner, uten resultat.

–Jeg håper i det minste arbeidsgruppen kan finne en bedre midlertidig løsning, om ikke en permanent. Dette er en veldig viktig sak, sier hun.

I skolebruksplanen for Bergen står det egentlig at skolen hennes skal ut av eksisterende lokaler inneværende år.

–Byrådet har forsikret oss om at det ikke vil skje før vi har nye lokaler tilgjengelig, sier hun.

TAPER FOR STAVANGER

International School of Bergen har i dag et tilbud på 250 skole- og barnehageplasser. Til sammenligning har International School of Stavanger 850 elever i alderen 3–19 år.

–Det er viktig å huske på at når en arbeidstaker flytter hit må hele familien tas vare på, sier Murison.

Blant brukerne av skolen i Bergen er cirka 20 prosent av foreldrene tilknyttet olje- og gass, cirka 20 prosent i maritime virksomheter, rundt 20 prosent jobber innen forskning, cirka 20 prosent jobber innen helse, mens de resterende er i diverse bransjer. Mange er her på lånt tid.

–I år er det 30–35 prosent som vil oppholde seg i regionen i under tre år. Derfor så viktig at de får et tilbud som de kan ta videre, sier Murison.

Også instituttleder Geir Anton Johansen ved Universitetet i Bergen engasjerer seg i saken.

–På de ulike instituttene rekrutterer vi mange fra utlandet. Cirka 40 prosent av fast vitenskapelig stab er utlendinger, fordi vi ser at de er god arbeidskraft. For å lokke dem hit krever gode tilbud innen skole og barnehage, sier Johansen ved Institutt for fysikk og teknologi, forteller instituttlederen.

Han har selv erfart hvordan det er å flytte med kone og fire barn til USA for ett år.

–Det er viktig å senke terskelen for å komme hit. Da er tilrettelegging for familien kjempeviktig for vår konkurranseevne, sier Johansen.