Dekk, løse brannslukkere, hunder og bilberging stjeler tid fra folk som skal til og fra jobb.

– Dette er kostbart for samfunnet, sier seksjonsleder i veitrafikksentralen, Terje Totland.

I går skrev BA at Fløyfjellstunnelen har vært helt eller delvis stengt 216 ganger i 2010. Omregnet i minutter blir dette 110 timer og 10 minutter.

DOBBELT SÅ LENGE MOT SØR

Hele tunnelen var stengt i sørgående retning 21 ganger. Dette blir tilsammen 20 timer.

Til sammenligning var hele tunnelen stengt i nordgående retning omtrent like mange ganger (22), men dette blir tilsammen ni timer og 31 minutter.

–Det er ikke godt å si hvorfor, men jeg tror at mot sentrum så er det rushtrafikk i en kortere periode. Om morgenen, når man skal mot sentrum, så er det rushtid i en kortere periode, sier Totland.

MANN I RULLESTOL

Gjenstander i veibanen førte til helt eller delvis stenging av tunnelen i fem timer og 59 minutter og i flere tilfeller var tunnelen stengt på grunn av uvanlige tilfeller.

For eksempel 9. mai da hele tunnelen i sørgående retning stengt i 27 minutter etter at en bilist mistet en presenning. Ifølge Totland er det mange som kjører gjennom tunnelen med løse gjenstander på utsiden av bilene. Dette kan skape store trafikale problemer.

– Når vi får melding om at det ligger noe i veibanen, så må vi inn og regulere trafikken for sikkerhetens skyld, mens vi prøver å finne ut hva årsaken er, sier Totland.

Det er kameraovervåkning ved munningene av Fløyfjellstunnelen, men ikke inne i løpene.

Begge de nyere tunnelene Knappetunnlen og Nygårdstunnelen, har kameraovervåkning inne.

I Knappetunnelen går det umiddelbart en alarm hvis en bil stopper opp.

I Fløyfjellstunnelen er veitrafikksentralen avhengig av at bilister melder fra dersom det oppstår hindringer.

–Hvis vi hadde hatt kamera hadde det vært mer effektivt når vi skal finne årsaken til problemet. Da vil vi i noen tilfeller kunne unngå, eller redusere, stengingstiden, sier seksjonslederen ved veitrafikksentralen.