– Det kunne gått skikkelig ille

-Jeg trodde de bare skulle ta noen små prøver. Men i stedet ble hele lekeområdet til barnehagen sperret av, lekeapparatene ble revet ned, og det ble gravd et fem meters dypt hull langs hele skolefasaden, sier rektor Sverre Færevaag.

-Jeg trodde de bare skulle ta noen små prøver. Men i stedet ble hele lekeområdet til barnehagen sperret av, lekeapparatene ble revet ned, og det ble gravd et fem meters dypt hull langs hele skolefasaden, sier rektor Sverre Færevaag. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Rektor Sverre Færevaag fortviler etter at skoleplassen ble omgjort til et anleggsområde.

DEL

Mandag i forrige uke fikk Ulriken skole besøk av et entreprenørfirma.

– Vi har vært plaget med muggsopp i kjelleren, og jeg fikk beskjed om at de skulle ta noen prøver, sier rektor Sverre Færevaag.

Han er rektor for Ny Krohnborg oppveksttun, som er flyttet til Ulriken skole mens Ny Krohnborg skole pusses opp. Dette omfatter cirka 250 elever og 28 barnehagebarn.

– FEM METER DYPT HULL

Men det Færevaag hadde oppfattet at skulle være en liten operasjon, endte med at hele skoleplassen ble gjort om til et anleggsområde.

– Jeg trodde de bare skulle ta noen små prøver. Men i stedet ble hele lekeområdet til barnehagen sperret av, lekeapparatene ble revet ned, og det ble gravd et fem meters dypt hull langs hele skolefasaden, sier Færevaag.

– GIKK PÅ SIKKERHETEN LØS

I tillegg til støyplagene all gravingen medførte, mente både foreldre og de ansatte ved skolen at det hele gikk på sikkerheten løs.

– Små barn kan lett forville seg inn på området, og i ytterste konsekvens kunne noen ha falt ned i hullet og blitt alvorlig skadet, sier Færevaag.

– Det var også knyttet bekymring til at rømningsveiene kunne lede barn mot det dype krateret.

Det hele kuliminerte i en nestenulykke.

– En gravemaskin slo inn i et vindu der det var undervisning. Det var et hendelig uhell, og det gikk heldigvis bra, men elevene ble veldig redde. Det skulle ikke ha foregått undervisning i dette klasserommet mens det ble gravd utenfor, sier Færevaag.

INNKALTE TIL MØTE

Rektoren reagerer sterkt på at han ikke ble tilstrekklig informert før det omfattende arbeidet ble satt i gang.

– Hadde vi blitt informert på forhånd, kunne vi tatt våre forholdsregler og informert foreldrene skikkelig om hva som skulle skje, sier han.

Det hele endte med at foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), skoleledelsen og Bergen kommunale bygg (BKB) ble innkalt til et krisemøte.

FAU truet med politianmeldelse hvis ikke sikkerheten ble bedre i varetatt.

Det førte til en rekke sikkerhetstiltak, og nå er rektor fornøyd.

– Er skolen trygg nå?

– Ja, nå føler vi oss trygge. Brannvesenet og politiet har gått gjennom hele plassen nøye, og nå skal sikkerheten være ivaretatt. Men det var den ikke før. Det gikk heldigvis bra, men det kunne gått skikkelig ille, sier rektoren.

KOMMUNEN BEKLAGER

– Sikkerheten var ikke godt nok ivaretatt. Det er svært beklagelig, sier kommunalråd Anne Marit Presterud.

Hun bekrefter at de har mottatt brev fra FAU i forrige uke hvor de uttrykker bekymring for gravingen utenfor Gamle Ulriken skole.

Bergen Kommunale Bygg grep fatt i saken og arrangerte et møte med skolens ledelse og FAU. Konklusjonen etter møtet var at det ikke skal graves med maskin i skoletiden.

– Rømningsveiene skal sikres og arbeidet skal være avsluttet innen 18. mai, sier Presterud.

Hun skjønner FAU sin uro i denne saken.

– Det aller viktigste er at barnas sikkerhet blir ivaretatt. Det håper jeg den er nå, sier Presterud.

– FUKT VED ULRIKEN

Arbeidene som gjøres på Ulriken skole er mindre dreneringsarbeid og skifte av en del vinduer. Dreneringsarbeidet gjøres fordi det er oppdaget fukt rundt deler av bygget. Gamle Ulriken skole er helseverngodkjent som midlertidig skolebygg.

– Arbeidet gjøres nå for at det skal være klart til elevene fra Landås flytter inn i bygget, sier Presterud.

– Gravearbeidene skal være avsluttet innen denne uken. Til høsten kan elevene på Ny Krohnborg flytte inn i en helt totalrehabilitert skole.

Kommunen opplyser at ideelt sett skulle sikkert alt bygningsarbeid skje i fellesferien, men at det dessverre ikke er praktisk mulig.

Artikkeltags