Trafikanter og huseiere puster lettet ut over at marerittet endelig er over.

Sprengningsarbeidet ved Autopass-stasjonen på Åsaneveien (gamle Helleveien) startet 20. september i fjor.

Hele prosjektet skulle være ferdig på fire måneder, men i stedet tok det ti. Nå flyter endelig trafikken i to felt forbi stedet.

HUSEIERE LETTET

Og det er ikke bare bilistene som er lettet. Huseierne i nærheten, som har hatt sprengingen nesten helt inntil husveggen, trekker et lettelsens sukk.

– Det har vært en del bråk på kveldstid, og arbeidet har vart helt til ett-to på natten. Det har vært problematisk når ungene skal på skolen, forteller Jørgen Borthen til BA.

Han er lettet at arbeidet endelig er over, men ennå gjenstår det et møte med veivesenet. Der håper og tror han at han vil få kompensasjon for at de har tatt mer av tomten hans enn det som var avtalt på forhånd.

En annen av huseierne uttrykker også glede over at arbeidet er ferdig.

– En del dager måtte vi ut av huset når de skulle sprenge. Det har ikke vært noe særlig, men nå er vi veldig glade, forteller hun til BA.

Hun ønsker ikke å stå frem i avisen med navn, og uttrykker klart og tydelig at hun er lei av alle problemene sprengningen har ført med seg.

– Folk kom hele tiden og spurte om det ikke var forferdelig for oss. Vi er lei alt med denne saken.

KØ MOT BYEN

I anleggsperioden har det i perioder vært store problemer med kø. Veien har vært stengt i perioder på inntil 15 minutter, og i en periode har det bare vært ett felt forbi stedet.

NY ASFALT

Det er nå lagt ny asfalt og åpnet nytt påkjøringsfelt fra Gamle Bergen.

– Anlegget er tatt i bruk, opplyser en ferierende prosjektleder i Statens vegvesen, Marit Eidsnes Rogne, til BA.

Hun forteller at det bare er merking og skilting som gjenstår.

Hun har tidligere beklaget at arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt.

– Da vi startet på anlegget fant vi ut at de geologiske forholdene var verre enn antatt. Det var mer oppstykket fjell, og vi måtte bruke mindre salver.