Det var natt til søndag at fiskeren Kim Rasmussen fanget den uhyre sjeldne fisken.

– Det var på Sotra, men jeg vil ikke si hvor, sier han hemmelighetsfullt.

Han fikk tak i den vesle fisken ved hjelp av kikkmeiting.

– Jeg sto på grunt vann og lyste med en hodelykt mellom sprekker, urer, tang og tare, sier Rasmussen.

Og plutselig fikk han øye på en sjelden fisk.

– Jeg så en liten fisk like nedenfor meg. Jeg hadde ikke sett arten før og tenkte det måtte være en femtrådet tangbrosme.

Den ble skremt av lyset på hodelykten og forsvant.

– Men jeg så det var en annen tilsvarende fisk i nærheten. Jeg endret taktikk, slo av lykten og slengte ut et agn med en makrellbit på.

Etter nærmere 60 nervepirrende minutter bet fisken på. En bitteliten fisk på 29,3 gram og 15 centimeter. En amatør ville nok kastet den på sjøen igjen, men for dem som har greie på det, var dette en skikkelig skatt.

– Jeg trodde det var en femtrådet tangbrosme, en svært sjelden fisk, sier han.

Da han sendte ut bilde av fangsten på Facebook til diverse fiskekjennere, fikk han sjokk.

– Svaret jeg fikk, var helt fantastisk. Undervannsfotograf Rudolf Svendsen sa at dette var en nordlig tangbrosme. Etter jeg sendte flere bilder, var han sikker på at det var denne arten. Denne fisken er aldri tatt på stang i Norge før.

Og med disse ordene beskriver Rasmussen hvordan det var å få den sjeldne fisken på kroken:

– Dette var helt fantastisk. Jeg gikk nesten i fosterstilling. En drøm gikk i oppfyllelse. Jeg var helt i sjokk, sier han.

– Hvor er fisken nå?

– Den er i et akvarium i kjøleskapet mitt. I morgen skal den leveres til Akvariet. De vil stille den ut, sier han

– ALDRI TATT MED STANG FØR

Endre Hopland, redaktør for fiskenettstedet Hooked.no, er så sikker som det går an å bli: Denne arten er aldri før blitt tatt med stang i Norge.

– Det er i alle fall aldri blitt registrert noe sted, sier Hopland tli BA.

Grunnen er ifølge Hopland at den nordlige tangbrosmen er en sky, liten tass.

– Det bor mye rart i havet, men det er slett ikke alt som blir fanget. Denne fisken er ikke sjelden, den er ikke utrydningstruet, men den lever nede i huler på bunnen, er aktiv om natten – og den er liten, forklarer han.

– Denne her er bare 15 cm lang. Da må en bruke veldig små kroker og veldig små agn, sier Hopland.

HAVFORSKER BEKREFTER

Havforsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet sier han har sett på bilder av den unike fangsten.

– Ut i fra bildet har vi konkludert med at dette etter all sannsynlighet er en nordlig tangbrosme, sier han.

– Hvor sjelden er denne fisken?

– Den er ikke fanget av sportsfiskere på stang før. Det er gjort spredte observasjoner av den langs kysten, sier han.

Han berømmer arbeidet til såkalte artsfiskere.

– De leter etter sjeldne fisker for å krysse det av på listen sin. Sammen med sportsfiskere og sportsdykkere bidrar de med god kunnskap og ny info til havforskningen, forteller han.

Han sier at det er forsket lite på nordlig tangbrosme.

– Det handler om at de lever i steinurer og på grunt vann. Dette er områder som ikke har blitt prioritert av forskere.

– Fra og med tirsdag vil den bli stilt ut på Akvariet, kommer du til å ta deg en tur?

– Ja, det kan bli interessant, avslutter han.