Ved å følge en kreftpasient inn i det som kan bli døden via internett, bryter TV 2 en grense. De skaper historie. Men den historien kan det være mange som ikke vil ha.

Helge Høibraaten og Ronald Toppe er ansvarlige for prosjektet, og ansvarlige for grensebrytingen.

– Det er i hovedsak to grunner til at vi gjør dette, sier Toppe.

– For det første føler vi oss helt trygge på Jan Monrad er sterk nok, og at han har tenkt igjennom hva dette vil innebære for ham selv og hans familie. For det andre har vi hentet inn dyktige og profilerte fagfolk. De sikrer kvaliteten på produktet, samtidig som de er viktige for debatten.

– Noen vil garantert rope sosialporno.

– Det er mulig, men det er det ikke. Jan Monrad gir en alvorlig sykdom et ansikt. Hvis dette kan bli et skritt i retning av en større samfunnsdebatt, har vi nådd et delmål.

– Men skaper dere et behov, eller tilfredsstiller dere et behov?

– Vi mener helt klart at behovet ligger der, sier Høibraaten.

– Internett, med sine multimedia-muligheter, er det aller beste forum for en slik side. Kreft er en sykdom som vil ramme flere og flere. I dag har alle et eller annet forhold til kreft.

– Hvem bestemmer når nok er nok?

– Jan Monrad styrer dette selv. Dersom han vil trekke seg ut, er det helt og holdent hans eget valg.


– Jeg er betrygget Psykolog Boris Schjødt ved smerteklinikken på Haukeland Sykehus er hentet inn for å gi folk andre synsvinkler på det å ha kreft.

– Jeg er også med for at folk skal bli tryggere på det å snakke om kreft eller forholde seg til det. Jeg tror ikke nødvendigvis kreft er et stort tabu i Norge, men mange har vanskeligheter med å snakke om det. Man føler seg maktesløs og forbinder sykdommen med død, sier Schjødt.

– Er Jan Monrad en spesielt sterk person?

– For å stå frem på denne måten bør man være sterk. Jeg håper og tror at dette også kan hjelpe andre mennesker som befinner seg i en lignende situasjon.

– Aldri hatt betenkeligheter?

– Jeg hadde sett betenkeligheter ved opplegget dersom det hadde vært en masse fokus på Jan Monrad og hans privatliv. Men fokusen er på kreft, og Jan Monrad har gode rådgivere i ryggen. Jeg føler meg betrygget.