– Diskriminerende misbruk av loven

Det er slike merker Helsedirektoratet har kommet til ikke er til hinder for adgang til utesteder.

Det er slike merker Helsedirektoratet har kommet til ikke er til hinder for adgang til utesteder. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Helsedirektoratet ut mot bystyrevedtak. – Helt åpentbart, mener John Christian Elden.

DEL

Den 17. juni i fjor vedtok bystyret nye og etter hvert omdiskuterte retningslinjer for utstedelse av alkoholbevilling frem til 2016.

Bestemmelsene retter seg spesielt mot MC-miljøets én-prosentsklubber og klubber som sympatiserer med disse. Blant annet heter det at «[p]å skjenkesteder må ikke medlemmer av én-prosents MC-klubber, klubber som sympatiserer med disse klubbene (prospects og hangarounds) bære «Colors». Med «Colors» menes tegn og merker på medlemmenes motorsykkelvester.»

KAN BLI SERVERT

Helsedirektoratet har ansvaret for fortolkning av alkoholloven, og har etter undersøkelser kommet frem til at oppstilling av slike vilkår ikke kan gjøres i medhold av loven, ifølge et skriv utsendt av forvaltningsorganet.

Både jusprofessor Jan Fridthjof Bernt og advokat John Christian Elden har tidligere henholdsvis betvilt og bestridet adgangen til merkenekten.

Blant annet peker direktoratet på at vilkåret må ha saklig sammenheng med bevillingen som gis. Helsedirektoratet mener det aktuelle vilkåret «ikke vil fremme alkohollovens formål, eller øvrige spesielle formål som fremgår av enkelte bestemmelser i alkoholloven», og at en derfor ikke kan nekte MC-klubbmedlemmer med «Colors» servering.

Direktoratet påpeker likevel at et skjenkested kan innføre kleskode og til en viss grad bestemme hvem som skal være klientell på stedet, så langt dette ikke er diskriminering.

– MISBRUK AV LOVVERKET

Elden mener hele saken er uheldig for Bergen kommune.

– Dette er åpenbart, og Helsedirektoratets oppfatning er helt i samsvar med det jeg har sagt; at kommunen ikke har adgang til å misbruke skjenkebevillingstankegangen til å nekte folk å ha på seg klær. Det er uheldig når kommunen ikke selv følger loven, når begrunnelsen for å gjøre det er at andre skal følge den, sier Elden, som forteller at saken er unik for Bergen, og at diskusjonen ble forkastet da den var oppe i Haugesund.

– Jeg har ikke sett at det fremmet for seriøs behandling noen andre steder, og jeg kan vanskelig se for meg at dette diskuteres videre når løsningen er så klar. Det er underlig at Bergen kommune prøver seg med disse vedtakene.

Elden påpeker, som direktoratet, at en kan innføre kleskode, men at forbud mot spesielle vester er langt utenfor.

– Det er ikke noe i veien for at et sted har slipstvang, men på et sted uten spesiell kleskode, kan en ikke stenge for vester med et spesielt budskap. Det er diskriminering og brudd på ytringsfriheten. Kleskode må være etter objektive kriterier som rammer alle likt.

– En kan ikke si at «her slipper bare folk kledd i Moods of Norway inn».

At saksbehandlingen har tatt tid, mener Elden skyldes at også Helsedirektoratet gjerne skulle sett at et slikt vedtak var innenfor regelverket.

– Jeg tenker at de har hatt samme problem som kommunen, at de ønsker at det er mulig å misbruke lovverket, men naturligvis har de konkludert med at det gjør man ikke.

– EN SEIER

Egil Holmefjord, talsmann i Hells Angels i Bergen er, kanskje ikke overraskende, fornøyd med direktoratets konklusjon.

– Det er klart dette er en seier, ikke bare for Hells Angels, men for alle MC-klubbene. Så lenge vi oppfører oss, er det helt ubegripelig at utesteder skal kunne straffes for at vi går dit. Jeg forstår jo om stedet har kleskode og krever lakksko og Armani-dress, men vi frekventerer ikke slike steder i Hells Angels-klær. Da liker vi brune puber, sier Holmefjord, som sier han ikke forstår skepsisen MC-medlemmer møter i utelivet.

– Jeg personlig kjenner ikke til noen problemer knyttet til oss når vi er på byen, og de få gangene folk har prøvd å provosere oss, har jeg gitt beskjed til vaktene om det, hevder han. Men nå skal etter alt å dømme HA-vesten på når klubben skal ut.

– Helt uavhengig av dette hadde jeg tenkt meg ut på byen i morgen, men nå blir det nok en ekstra halvliter og med et smil om munnen. Jeg regner med det blir i HA-vesten, jeg går stort sett med den.

MEN KAN DE SERVERE?

Et annet spørsmål er hvorvidt skjenkesteder som disponeres eller brukes til arrangementer i regi av én-prosentsklubbene og deres sympatisører, kan nektes skjenkebevilling.

Her er konklusjonen en annen.

Blant annet heter det i skrivet fra Helsedirektoratet at det er vide rammer for hva som kan vektlegges i behandlingen av bevillingssøknader, og at kommuner kan ha store variasjoner i hvilken bevillingspolitikk de velger, uten at dette er usaklig forskjellsbehandling.

Slik direktoratet ser det, er hensynet til ro og orden det sentrale momentet i spørsmålet om hvorvidt klubbenes lokaler kan få bevilling, og det bemerkes at kommunen dessuten har adgang til å endre praksisen med tanke på utstedelsen av denne.

Derfor har organet kommet til at det ikke er utenfor lovverkets rammer å nekte skjenkebevilling til disse stedene.

Artikkeltags