Fredag ettermiddag samlet rundt 150 personer seg på Festplassen under aksjonen «Bortvist».

Aksjonen var en markering mot bruk av bortvisningsvedtak med bøter opp til 10.000 kroner som et virkemiddel i rusmiddelpolitikken i Bergen. 

– Jeg kom nylig tilbake fra studier i utlandet, og jeg er frustrert over det jeg ser. Bortvisning er en «ute av syne, ute av sinn-politikk». I stedet for å jage dem fra skanse til skanse vil vi gi dem et trygt sted å være. Se på Portugal og Sveits, som kan vise til gode resultater med sine metoder, sier Tommy Bergset Sotvedt, en av fire initiativtagere til aksjonen.

Topper uheldige statistikker

Blant de rundt 150 fremmøtte var både politikere, rusavhengige og andre interesserte. På appellantlisten stod en forsker, en advokat og representanter frå brukerorganisasjoen Forening for human narkotikapolitikk, i tillegg til en rekke politikere.

– Norge ligger i toppen av flere uheldige statistikker, blant annet overdosedødsfall, sa Svanaug Fjær, forsker på nasjonal og internasjonal narkotikapolitikk ved Universitetet i Stavanger.

– I Europa finnes et større mangfold av behandlingstilbud og oppholdssteder. Vi må akseptere at narkotikaproblem finnes i verden og at brukerne trenger steder å være, sa forskeren.

Verdige liv

Et stadig tilbakevendende tema, og parole på bannere under aksjonen, var en motstand mot kriminalisering av rusavhengige, og et tilbud som tar høyde for at mennesker kan leve et verdig liv, også med en rusavhengighet.

Det alle de fremmøtte så ut til å være enige om, var at å flytte problemet ved bruk av bortvisingsvedtak ikke er det samme som å løse problemet.

Brukerrepresentant i foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), Kim Jørgen Arnetvedt, hevdet tvert imot at den nåværende fremgangsmåten forverrer situasjonen både for brukere og samfunnet ellers. Han fikk støtte fra fylkesleder i FHN i Hordaland, Anette Svae.

Fører til mer rus

– Jeg leser at stengningen av parken har vært vellykket, men det er ingenting som tyder på at rusmiddel er blitt mindre brukt eller mindre tilgjengelig etter at Nygårdsparken stengte. Derimot har markedet blitt verre av politiets fremgangsmåter. Stresset av å være jaget fører dessuten ikke til at rusavhengige får mindre lyst til å ruse seg, men mer, sa Svae. 

Svae kaller bruken av bortvisningsvedtak en systematisk forfølgelse av en gruppe mennesker og etterlyser andre tiltak.

– I realiteten er det bare kommet et nytt MO-senter på Nesttun. Dette senteret går veldig bra, men har ikke kapasitet til flere. Vi ønsker et i alle bydeler og i sentrum med sprøyterom. Forholdene der folk setter sprøytene sine i dag er ufattelig uhygieniske, sa Svae.

Sprekker uten bolig

Hun peker også på boligsituasjonen som et stort hinder for mange som ønsker å bli rusfri.

– Kan vi klandre stoffavhengige for å sprekke når de blir plassert på hospits rett etter endt behandling?

– Det er mange virkemiddel vi kan bruke som har vært tatt i bruk andre steder i Europa, og som har fungert mye bedre enn det som gjøres her sa Svae.

– Dette er ulovlig

Advokat Bengt Waldow mener politilovens paragraf syv om håndhevelse av den offentlige ro og orden, ikke gir lovmessig støtte for politiets fremgangsmåte.

– Anders Anundsen er ikke den som bestemmer hvordan loven skal tolkes. Det er det høyesterett som gjør. Jeg og gatejuristen skal hjelpe dere å komme til en avklaring i Høyesterett gjennom Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett, sa Waldow i sin appell.

Trenger å bli sett som menneske

Peder Lerøy, nestleder i FHN, var blant tilhørerne til appellene under aksjonen. Etter aksjonen gikk han og noen titals andre i samlet flokk til Vågsallmenningen for å demonstrere sin motstand mot bortvisningsvedtaket.

– Folk er veldig glade for at de har fått sagt fra at nok er nok. Vi tolerere ikke å bli utstøtt og behandlet som annenrangs borgere, sier Lerøy, som selv har opplevd å bli bortvist da han delte ut rent brukerutstyr til rusavgengige i Vågsbunnen.

– Brukerne trenger verdighet. Som avhengig har du ikke noe godt selvbilde. Du trenger å bli sett som et menneske, ikke jaget. Det fører bare til at folk ruser seg mer og balanserer mellom liv og død. Det må skje en grunnleggende endring på høyt plan, sier Lerøy.

Sagt i Appellene:

– Venstre vil bekjempe rusavhengighet, ikke de rusavgengige. Å jage bort ved hjelp av politi er det motsatte av det som trengs. Vi vil ikke gi oss før vi har fått en politikk der verdighet er et rådende prinsipp, lovet Geir Kjell Andersland fra Venstre. Han etterlyste tiltak som brukerrom, tilpassede boliger og arbeidstilbud.

– Visjonen om at alle skal være helt rusfrie har lenge vært et hinder for konstruktive tanker. Arbeiderpartiet har forstått at ikke alle kan være rusfrie. Behandling, skadeforebyggende tiltak, bolig og oppfølging må være fremtidens ruspolitikk. Det er vondt å være vitne til at noen kan bortvise mennesker fra byen vår uten at de har begått et lovbrudd, sa Linn Kristin Engø (Ap).

– Vi må hjelpe dem som ønsker å bli rusfrie. De som ikke klarer det må vi hjelpe til å leve et verdig liv. På sikt må målet for alle være å bli fri fengselet som rus er, sa Septerpartiets representant, Ove Sverre Bjørdal.

– Vi tillater majoritetens bruk av alkohol, men kriminaliserer minoritetens bruk av stoff. Første steg er å godta at folk bruker narkotika, sa SVs Andreas Madsen Berg.

– Det er diskriminering i byen vår. Vi har mislykkes som samfunn. Når alle får tilbud om hjelp og behandling, da har vi lykkes som samfunn, sa Tora Kristiane Madsen Finne fra Rødt.

– Menneskeretter slutter ikke å eksistere selv om man er ruset. Kvinner som ruser seg er svært utsatte for vold og overgrep. Vi ønsker krisesenter som ikke setter krav til rusfrihet, sa Anette Basso fra Feministisk initiativ.