Bergens Tidende skrev første gang om den bitre familiekrangelen der datter Hilde Valdersnes Olsen (42) mener faren holder på å kjøre familieselskapet Ole Bull Holding AS i grøften.

Hennes ektemann har vært daglig leder i selskapet og i alle de norske selskapene. Han styrer blant annet Incity-konsernet.

Ifølge BT mener datteren at faren er ansvarlig for at familien har tapt minst 56 millioner kroner på to eiendomsprosjekt i Spania. Hun hevder også at faren belastet et av familien datterselskap med en privatutgift på 84 000 euro. Pengene hevder hun ble ble brukt til et privat boligkjøp.

VILLE INNLØSE AKSJER

Striden endte i Bergen tingrett 22. oktober. Valdersnes Olsen krevde i retten at hennes eierandel på 45 prosent kjøpes ut.

Der mener hun å ha bevist at faren foretok ukritiske pengeoverføringer fra de norske selskapene til de spanske selskapene.

De mener dette ble gjort i så stor skala at de norske selskapene ble tømt for likviditet og sto i fare for å gå konkurs.

Hilde Valdersnes Olsen mener faren hadde en særdeles dårlig økonomistyring på de midlene som ble overført til Spania, og at han praktiserte en uoversiktlig blanding av personlige midler og selskapets midler. Hun mener også lånet i Spania er misligholdt og at regnskapet var rotete.

SKYLDTE PÅ FINANSKRISEN

Faren, Roald Valdersnes, påpekte i tingretten at da finanskrisen oppsto i 2008, skapte det store problemer for Ole Bull konsernet både i Norge og Spania. I tillegg ble han syk. Makten og styringen av selskapene ble da overført svigersønnen.

Han mener datteren og svigersønnen i denne perioden la en plan for å overta Ole Bull konsernet.

– Da dette ikke lykkes, satte saksøker i gang plan B som er en innløsningssak tuftet på grove, uriktige beskyldninger, hevdet farens advokat Per Ludvig Erland i retten.

Retten har vurdert om det foreligger tungtveiende grunner for at datteren skal få løst inn aksjene.

FORSKUDD PÅ ARV

– Da må det tas hensyn til at datteren fikk aksjone verderlagsfritt som forkudd på arv i 2005, står det i dommen.

Retten finner det bevist at Roald Valdersnes ikke har begått de kriminelle handlingene som datteren beskylder ham for.

– Kravet om innløsning av Hilde valdersnes Olsens aksjer i Ole Bull Holding AS tas ikke til følge, står det i den enstemmige dommen.

– BURDE UNNGÅTT RETTSSAK

Retten dømmer datteren til å betale alle saksomkostninger innen to uker. Regningen er på 1,75 millioner kroner.

Bergen tingrett bemerker at partene i denne saken vil fortsatt ha med hverandre å gjøre i fremtiden, både familie- og forretningsmessig.

«Derfor burde denne saken vært løst i form av en fremtidsrettet avtale mellom partene og ikke ved en dom».