Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716)

Dorothe Engelbretsdotter mistet alle sine ni barn.

Dorothe Engelbretsdotter mistet alle sine ni barn.

Artikkelen er over 10 år gammel

Dorothe Engelbretsdotter blir regnet som Norges første kvinnelige forfatter, eller «poetinde» som man sa i hine håre dager.

DEL

Som ung jente dro Dorothe fra Bergen til København der hun oppholdt seg i tre år. Det var her hun fikk inspirasjon til å skrive, noe som var uvanlig, ja uhørt, for en kvinne den gang.

  • Nyheter

Mange hevdet at hun skrev så bra at det måtte være ektemannen, Ambrosius Hardenbeck, som laget diktene for henne.

De to fikk ni barn sammen. Syv av disse var døde da Dorothe i 1678 ga ut sin første samling åndelige sanger, «Siælens Sang-Offer». Dette ble hennes mest kjente diktsamling og den ble trykket i 24 opplag.

Ektemannen døde i 1884, den yngste av de to gjenlevende sønnene døde under krigen i Tyrkia og den yngste reiste til utlandet. Hun så ham aldri mer.

I 1702 brant 7/8 av Bergen, og Dorothe ble hardt rammet. Hun måtte lenge bo i en liten rønne. Selv om hun kunne skrive både ømt og skarpt, ble forfatterskapet preget av alle familietragediene og en verden rundt henne preget av krig, pest og elendighet.

I diktene sine vil hun at menneskene skal underkaste seg Gud fullstendig, for alle ulykkene var jo en straff fra Vårherre.

Først i 1712 fikk hun et nytt hus, og dette sto i Kong Oscarsgate helt frem til 1962.

Dorothe døde i 1716, hele 82 år gammel.

Hvor søtt skal mine øyne blunde
i graven, med god ro og mak,
fra alle verdens smertestunder,
og hvile inntil dommens dag,
til røsten bringer meg det bud:
Stå opp, du døde, kom her ut!

Fra «Siælens Sang-Offer».

Artikkeltags