Omfattende døk: Letefartøyet «Benjamin» og miniubåten «Scorpio» – som på dette bildet er under vann, var                 sentrale i søket etter levningene. Daværende lensmannsbetjent Harald Andersen ledet søket og oppdaget likene på en monitor om bord. ARKIVFOTO: Trygve Hillestad

Svaret lå på dypt vann

Et ektepar som var sporløst borte, blodflekker i snøen og miniubåtjakt på 340 meters dyp. Pensjonert lensmann Harald Andersen skrev kriminalhistorie i 1986.
Publisert