Droppet Bybane-tunnel her i 2011 etter råd fra Multiconsult

Her i dette området vil Multiconsult og Fremskrittspartiet legge en ny Bybanetunnel. Men i 2011 vraket Multiconsult en tunnel her, noe kommunen har tatt til følge.

Her i dette området vil Multiconsult og Fremskrittspartiet legge en ny Bybanetunnel. Men i 2011 vraket Multiconsult en tunnel her, noe kommunen har tatt til følge. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Multiconsult og Frp foreslår nå å legge en tunnel i dette området. Dette tunnelalternativet forkastet Multiconsult selv for tre år siden.

DEL

De fleste har fått med seg Fremskrittspartiets alternativ til Bybane-tunnel i Heggebakken, som BT har omtalt i en rekke saker.

Som BA kunne fortelle i fredagsavisen, er det like ved Telenors strengt bevoktede fjellanlegg.

Hva som foregår i dette anlegget ville verken fylkesmannen, forsvaret eller Telenor selv si.

– SKANDALE

Representanter fra Frp, og flere engasjerte representanter fra Høyre, har uttalt til BT at det er skandaløst og mot all sunn fornuft at dette tunnelalternativet ikke har blitt vurdert seriøst i kommunen.

Aps Harald Schjelderup har uttalt til samme avis at han tror dette innslaget kan bli den endelige løsningen.

HAR VÆRT I BYRÅDET

Men, i motsetning til det Høyre og Frps representanter har sagt, har et tunnelinnslag i dette området vært oppe til drøfting i kommunen.

Ikke bare administrativt, men i byrådet, som Frp er en del av. Dette skjedde i juni 2011.

Da ble dette tunnelalternativet forkastet, i form en underlagsrapport – en rapport forfattet av nettopp Multiconsult.

MANGE KONSULENTER

Den nye konsekvensutredningen for Bybanen til Åsane, er utarbeidet av et annet firma, Norconsult.

Som et grunnlag for planprogrammet til konsekvensutredningen ble denne silingsrapporten fra Multiconsult brukt.

– Og i denne silingsrapporten blir dette tunnelforslaget forkastet, sier Bybane-planlegger i kommunen, Solveig Mathiesen til BA.

Hun forteller at i de neste skrittene av planleggingen – i planprogrammet og konsekvensutredningen – ble et alternativ med tunnelinnslag mye lenger nede, i Peter Motzfeldts gate, vurdert i stedet.

– Hva tror du er bakgrunnen for at Multiconsult nå hevder at tunnel lenger opp går fint, likevel?

– Det jeg ingen kommentar til, sier Mathiesen.

MYTEOMSPUNNET FJELLANLEGG

I 2011 fikk kommunen et hemmelighetsstemplet brev i forbindelse med forslaget om å legge Bybane-tunnelen inn ved det myteomspunne fjellanlegget til Telenor.

Her står det at man må ha 15 meter fjelloverdekning fra Telenors hemmelighetsfulle anlegg i Heggebakken.

Bybaneplanlegger Mathiesen forteller BA at de nå har fått et nytt brev fra Telenor i forbindelse med kommunens egen egenutredning av nettopp dette traséforslaget.

Kravet er 15 meter avstand mellom en Bybane-tunnel og fjellanlegget, sier hun.

– Hvorfor må det være så lang avstand?

– Jeg kan ikke gå noe mer inn på det.

– Hva betyr det i forhold til et tunnellinnslag like ved?

– Dette betyr at en Bybanetunnel i dette området må ha 15 meter med fjell mellom sin topp og Telenors anlegg, og da må tunnelinnslaget legges lenger nede i området. Det er dette, med tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate, som er tunnelalternativet vi har vurdert i konsekvensutredningen, sier hun til BA.

GRUNDIGERE ANALYSE

Frode Arnesen i Multiconsult, som har signert Frp-rapporten som beskriver tunnellinnslaget i området ved Telenors fjellanlegg, sier at dersom dette er traseen bystyret vil gå videre med, må de gjøre en grundigere analyse av saken, der Telenor er med.

– De 15 meterne Telenor opererer med som fjelloverdekning, er et erfaringsmessig tall de bruker som vi må se nærmere på, sier han.

– Hva tenker du om at Multiconsult selv silte bort et helt tilsvarende alternativ i 2011?

– Den jobben må stå på sine egne bein fra den gang da, og det er nok helt greit det.

Eiler Macody Lund i Frp sier til BA at han er på fjellet og ikke får lest Multiconsult-rapporten fra 2011, som du kan finne her (ekstern lenke).

Artikkeltags