Opprydningsarbeidet har pågått siden onsdag da raset gikk over E16 ved Voss. Etter et kort opphold natt til lørdag startet arbeidet opp igjen klokken 4 lørdag morgen.

– Siden da har det vært stor framdrift med å få fjerne det meste av massene som lå i veibanen, sier byggeleder Bente Bergstø i Statens vegvesen.

– Det er fremdeles en del masse som må fjernes, men dette blir fjernet i løpet lørdag kveld, sier byggelederen, som legger til at utrykningskjøretøy slipper igjennom allerede fra lørdag kveld – og at de legger opp til åpning av veien, med manuell dirigering, fra 14-tiden søndag.

Manuell dirigering

Planen er å reparere de delene av veien som har fått mindre skader i løpet av lørdag kveld og søndag morgen.

– Klarer vi denne framdriften blir det etter alt å dømme åpning fra klokken 14, sier Bergstø.

I tillegg til manuell dirigering blir det også vurdert å sette inn folk på lyttepost eller eventuelt andre sikringstiltak.

Vogntog tatt av raset

Raset som gikk onsdag morgen er 5 meter høyt og mellom 50 og 60 meter bredt. Ifølge brannvesenet skal raset ha vært nesten 500 meter langt. Bilder tatt fra helikopter, viser hvordan enorme steinmasser har rast fra langt oppe i fjellsiden og ned i Bolstadfjorden mellom Trollkonetunnelen i Vaksdal og Hyvingstunnelen.

Massene som måtte ryddes, er massive, og de er beregnet til 10.000 kubikkmeter, eller tusen lastebillass.

– Det er omfattende. De som har jobbet med dette i mange år har aldri sett et så omfattende ryddearbeid, sier Helge Rong, medievakt i Statens vegvesen.

Et vogntog som tilhører Asko Vest, ble tatt av steinmassene da raset gikk onsdag. Sjåføren, som kun ble lettere skadd, kom kjørende gjennom tunnelen på vei mot Voss da det smalt.

Ny E16

Det er besluttet å bygge ny E16 med tunnel, men arbeidet kan tidligst starte i 2021.

– Det tar en del år å bygge selv om en setter alle kluter til. Men nå begynner vi å se lyset i tunnelen med tanke på at vi har tatt beslutning om at tunnel skal bygges. Vi har full fremdrift på å jobbe med nasjonal transportplan. Stortinget skal vedta den før sommeren 2017, deretter er det bare å komme i gang med en del av prosjektet, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til TV 2 onsdag.

Innen den tid må bilistene fortsette å kjøre på den rasutsatte veien. (©NTB)