Har du planer om å selge huset ditt, bør du være forsiktig med hva du svarer kjøpelystne i e-post. Det har et eldre ektepar fra Bergen fått erfare.

Siden i vår har Solli sykehus på Nesttun vært i forhandlinger om kjøp av en naboeiendom. Det ble avholdt to møter og naboen innhentet også takst på eiendommen sin.

SENDTE TO E-POSTER

I det siste møtet forhandlet ekteparet seg frem til et tilbud på 4,3 millioner kroner.

Etter møtet fikk driftssjefen ved Solli sykehus en e-post hvor naboene skrev «Vi takker nok ja til tilbudet: 4,3 millioner».

Solli fulgte opp med en ny melding hvor de ga uttrykk for «flott at dere takker ja».

«Takk for svar, og takk for frist», la naboen til i en ny e-post.

Et par dager senere opplyste imidlertid huseieren at de hadde solgt eiendommen til en - for Solli sykehus - ukjent tredjeperson.

GIKK RETTENS VEI

I forrige uke gikk sykehuset rettens vei for å hindre at huseieren selger til andre inntil tvisten mellom dem er avgjort.

På bakgrunn av de to tidligere e-postene finner Bergen tingrett det sannsynlig at bindende avtale var inngått.

Huseierne mener bindende avtale ikke var inngått fordi de ikke har skrevet under på noen kontrakt. Det er likevel ingen spesielle formkrav ved inngåelser av avtaler i Norge.

– SAKEN ER LØST

«Det er videre vanlig praksis at avtaler om kjøp av fast eiendom inngås muntlig eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon, og at det i ettertid signeres en skriftlig kontrakt», skriver Bergen tingrett i kjennelsen.

Dermed fikk huseieren forbud mot å foreta seg noe med sin egen eiendom før tvisten var avklart. I tillegg måtte de ut med 10.000 i saksomkostninger til sykehuset.

Sykehusets advokat, Grethe Lillian Gullhaug ønsker ikke å kommentere saken overfor BA, men hun sier at tvisten mellom sykehuset og naboekteparet nå er løst etter at retten fattet beslutningen.