Det var i mars 2014 at BA kom med nyheten om at Statens Legemiddelverk trekker medikamentet Metadon Martindale fra markedet i Norge.

Nå har EMA, Det europeiske legemidddelverket, bestemt at medikamentet skal trekkes fra markedet i alle europeiske land.

Dette som følge av en oppdagelse av ekteparet Sabine og Friedemann Leh. De jobber som patologer på Haukeland sykehus.

Etter flere mistenkelige vevsprøver slo de alarm tidligere i år.

– 7000 personer i Norge får såkalt LAR-behandling. Disse får medikamenter som Subutex og Metadon mot sin narkotika-avhengighet. Bare i Bergen er det nærmere 1000 pasienter som får LAR-behandling. 3500 av 7000 pasienter får metadon. Rundt en tredjedel av disse igjen, omtrent 1000 personer, har fått Metadon Martindale, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens Legemiddelverk,

Statens legemiddelverk fikk melding om tre dødsfall og alvorlig sykdom hos 13 pasienter som var skadet av povidon-avleiringer i kroppen. Dette skyldes mest sannsynlig injisering av metadon med povidon,

– Metadon Martindale er laget for å drikkes. Det er ikke farlig. Men noen pasienter har likevel injisert stoffet med sprøyte. Hvis Metadon Martindale-mikstur settes med sprøyte i en åre, kan hjelpestoffet povidon hope seg opp i kroppen og gi alvorlige skader i skjelettet, beinmargen, nyrene, leveren og hjertet. Risikoen for skade øker ved gjentatte injeksjoner, stoffet lagres i kroppen over lengre tid og kan føre til organsvikt, sier overlege ved Statens Legemiddelverk, Sigurd Hortemo

– En av de døde kommer fra Vestlandet, en fra Østlandet og en fra Nord-Norge.

Povidonavleiring har trolig bidratt til at tre pasienter døde og 13 ble alvorlig syke, ifølge Statens Legemidelverk.

Pasientene kommer fra ulike deler av landet.

Hortemo understreker at de skylder patologene Sabine og Friedemann Leh ved Haukeland stor takk.

– Deres innsats har sannsynligvis reddet mange liv, sier Sigurd Hortemo overlege ved Statens legemiddelverk