En av to har svart vaskehjelp

Erna Hagensen i Arbeidsmandsforbundet og Petter Furulund i NHO Service tar opp kampen mot svart arbeid innenfor norske hjem.

Erna Hagensen i Arbeidsmandsforbundet og Petter Furulund i NHO Service tar opp kampen mot svart arbeid innenfor norske hjem. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Norske hjem holdes rene og pene ved hjelp av svart arbeidskraft. Arbeidslivet går til felles kamp mot ondet.

DEL

– Tiden er inne for å vurdere egne tiltak for å fremme ordnede arbeidsforhold og bekjempe svart arbeid innenfor den private delen av renholdsmarkedet, skriver NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund i et felles brev til finansminister Siv Jensen.

Brevet er underskrevet av administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service og forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

SOSIALT AKSEPTERT

Nær halvparten av de som kjøper tjenester innenfor vask og renhold kjøper dette svart, har Opinion dokumentert gjennom en spørreundersøkelse utført i 2011.

Partene som representerer både arbeidsgiversiden og arbeidstakerne hevder at svart renhold er sosialt akseptert og svekker folks skattemoral.

Samtidig ber de om et møte med finansministeren for å drøfte mulige tiltak i kampen mot svart arbeid, som et direkte resultat av drøftelsene ved vårens lønnsoppgjør.

ØNSKER SEG OVERSIKT

Mange som søker seg til Norge fra de nye EU-landene innen bygg og anlegg bringer for eksempel med seg ektefeller som finner seg betalt arbeid som renholdere hjemme hos folk. Ofte har de verken arbeidstillatelse eller betaler skatt. De er rettsløse arbeidstakere og svært sårbare for utnyttelse.

Fafo har dokumentert at nær 60 prosent av polske hushjelper og renholdere i folks hjem jobber svart.

– Vi ønsker blant annet å få en oversikt over omfanget og størrelsen på problemet, slik at det kan settes inn tiltak mot dette, sier kommunikasjonssjef og utredningsansvarlig i Norsk Arbeidsmandsforbund, Trond Erik Thorvaldsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

BRANSJEPROGRAM

I 2012 etablerte daværende regjering et bransjeprogram rettet mot det profesjonelle renholdsmarkedet. Dette er ment å være en pilot for andre bransjer med lignende problemstillinger, og er godt i gang. Fra 1. september 2012 ble kjøp av renholdstjenester kun tillatt fra virksomhet som er registrert i Arbeidstilsynets register.

Disse tiltakene omfatter imidlertid ikke det voksende markedet for tjenester i private hjem.

– Bransjeprogrammet og de gode tiltakene for å rydde opp i arbeidsforholdene i renholdsbransjen undergraves av et voksende svart renholdsmarked i folks hjem, heter det videre i brevet.

Fafo har påpekt en direkte kobling mellom kriminalitet og tjenester som renhold. Innstrammingen i bedriftsmarkedet gjennom det nevnte bransjeprogrammet har gjort markedet i folks hjem mer attraktivt for illegale virksomheter. Blant annet har et resultat av dette vært nyetableringer av enkeltpersonforetak som ikke omfattes av tiltakene i bransjeprogrammet.

Artikkeltags