– En hårfin balansegang

Anne Lise Fimreite mener PST balanserer på en knivsegg. Til høyre ser deu et foto av Anders Anundsen og PST-sjef Benedicte Bjørnland

Anne Lise Fimreite mener PST balanserer på en knivsegg. Til høyre ser deu et foto av Anders Anundsen og PST-sjef Benedicte Bjørnland

Artikkelen er over 6 år gammel

Prorektor og samfunnsforsker Anne Lise Fimreite mener PST balanserer på en knivsegg i offentliggjøringen av terrortrusselen.

DEL

Anne Lise Fimreite, prorektor på Universitetet i Bergen og professor i administrasjon og organisasjonsvitenskap, mener PST sin kommunikasjon av trusselen kan ha en dobbel årsak.

– Den er litt tosidig. På den ene siden skjerper offentliggjøringen befolkningen, og sannsynligvis er det også en måte å kommunisere til eventuelle terrorister at de vet om dem.

Samtidig mener hun at det er en vanskelig avveining rundt offentliggjøringen av slike trusler.

– Det er en hårfin balansegang - balansering på en knivsegg - for meldingen kan skape mye frykt, og frykt er et stort element i hvorfor noen velger å begå terror, forklarer professoren og prorektoren.

De siste årene har hun jobbet mye med problemstillinger omkring samfunnssikkerhet, og hun var i 2011 medforfatter til boken Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

For kort tid siden skrev hun i et innlegg i Dagens Næringsliv at lite har skjedd siden det etter 22. juli 2011 ble avdekket store svakheter i sikkerhet- og beredskap i landet.

– Det jeg beskrev der, er basert på empiriske funn. Det har blitt gjort veldig lite etter terroren i 2011. I begynnelsen etter 22. juli, ble det gitt løfter om det meste; ressurser, forsterkninger og organisasjonsplaner. Ettersporer man dette i dag, er det gjort veldig lite. Det er stengt noen veier i Oslo, gjort vedtak om å opprette et beredskapssenter på Alna, gitt noe mer ressurser, og gjort grep internt i departmentsstrukturen, men det er strengt tatt lite, sier Fimreite til BA.

– Så du mener vi med tanke på beredskap i stor grad stiller likt som for tre år siden?

– Ja.

Statsviteren sier likevel at pressekonferansen i dag ga et godt inntrykk.

– Nå virker det som etatene snakker godt sammen, og at politiet var i dialog med forsvaret. Men det var litt påtagelig at den neste nyheten på kanalen var slakt av hvordan etatene kommuniserte under storbrann tidligere i år.

Artikkeltags