– En uforståelig og knusende dom, er Thorleif Næss sin knappe kommentar til resultatet, som ble offentliggjort av Gulating lagmannsrett i går.

14. desember 2001 ble Næss tilkjent full seier i Bergen tingrett. Nå har lagmannsretten kommet til det stikk motsatte resultat.

Næss gikk til sak fordi han mente at leger ved Haukeland Universitetssykehus hadde opptrådte uaktsomt med diagnostisering og behandling av ham over mange år. Næss var plaget av utstrålende smerter fra nakken, men ble ikke anbefalt operasjon.

For egen regning dro mannen fra Sandviken til Tyskland og ble operert der. I dag er hans helsetilstand betydelig forbedret.

Haukeland og Helse Bergen er frifunnet, og Thorleif Næss må betale nesten 420000 kroner i saksomkostninger, i tillegg til sine egne advokatutgifter. Det er fortsatt ikke kjent om Næss anker saken.