Rammen for oppgjøret er på 3,5 prosent.

– Det er stramme økonomiske rammer i år. Det gjør det alltid vanskelig, og jeg er glad for at alle strakte seg for å få til et forhandlingsresultat, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS.

Både LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne ble enige med KS om en forhandlingsløsning ved årets mellomoppgjør allerede en time før forhandlingsfristen utløp ved midnatt natt til 1. mai.

Rammen for oppgjøret er beregnet til 3,5 prosent og er dermed på linje med lønnsveksten i de øvrige tariffområdene. Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn resultatet i privat sektor.

IKKE FORNØYD

Alle forbundene valgte dermed å akseptere KS' tilbud om et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3.100 kroner.

Men selv om det ble enighet, noe det stort sett alltid blir i et såkalt mellomoppgjør, er det ikke stormende jubel hos arbeidstakerorganisasjonene.

– Dette oppgjøret løser ikke de reelle utfordringene knyttet til lektorenes mindrelønnsutvikling. Til neste år må også lønnsdannelsen for lektorer bli lokal slik det er for øvrige akademikergrupper, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune.

I Unio peker forhandlingsleder Ragnhild Lied på at det i utgangspunktet ikke var så mye å hente.

– Totalt sett var det lite penger å fordele i årets oppgjør i kommunesektoren, og vi hadde ønsket en bedre uttelling for yrkesgruppene med høyere utdanning, sier Lied.

PENGER I LOMMEBOKEN

Hun sier de likevel valgte å akseptere tilbudet fordi det gir alle Unios medlemmer reallønnsvekst og dermed mer penger i lommeboken.

– Jeg er svært glad for at vi unngikk mekling, og kom fram til en forhandlingsløsning i år, sier Lied som mener dette styrker forhandlingssystemet i kommunesektoren i framtida.

Ettersom fjorårets oppgjør ga noe bedre uttelling til ansatte med høyere utdanning i kommunene, mener Unio at snuoperasjonen som ble startet i fjor, må videreføres i hovedoppgjøret i 2014.

– Det er helt nødvendig at lønn brukes mer aktivt for at kommunene skal være en attraktiv arbeidsplass. De skal klare å konkurrere med privat næringsliv og andre deler av offentlig sektor om dyktige ansatte med høyere utdanning, sier Ragnhild Lied.

IKKE HENGENDE ETTER

Erik Kollerud som er leder for YS kommune, sier det var viktig at man fikk en ramme på nivå med privat sektor.

– Det har vært viktig for oss å sikre at de kommunale lønningene ikke blir hengende etter lønnsutviklingen i andre tariffområder, sier Kollerud.

Han minner om at det er et økende behov for arbeidskraft i kommunal sektor. Lønn er viktig, både for å få rekruttert mange nok til å fylle stillingene i kommunal sektor og for å trekke til seg ansatte med den rette kompetansen, påpeker Kollerud.

UFØREREGLER

I kommuneoppgjøret ble det også vedtatt endringer i uførereglene i folketrygden. Derfor blir det nødvendig å forhandle om tilpasninger av uføreregelverket i KS' tariffavtale. Dersom partene ikke blir enige om disse endringene, vil hovedtariffavtalens regler ikke kunne endres før under hovedtariffoppgjøret i 2014.

– Vi er glad for at vi har kommet til enighet med KS om å sikre streikeretten ved eventuell endring av uførereglene i hovedtariffavtalen, sier Kollerud.