Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) forteller at KrF, Høyre og Frp er enige om en innstilling til valg av trasé for Bybanen til Åsane.

KrF går altså med på tunnelløsning fra Finnegårdsgaten/Vetrlidsallmenningen etter å ha flere ganger skiftet mening i saken.

– Vi har nå flertall i bystyret for et forslag som sikrer Bybanen til Åsane. Vi har hatt en gjennomgang i valget av trasé, og gjort noen endringer. KrF kommer til å stemme for dette forslaget, sier Stolt-Nielsen.

UBETYDELIGE ENDRINGER

Endringene i innstillingen som ble omtalt, er i all hovedsak ubetydelige. Det er i avtalen skrevet at resultatet fra tilleggsutredninger som må avklares i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeidet for banen, må legges frem for bystyret.

– Vi stemmer for forslaget nå, men før arbeidet igangsettes må bystyret få tilgang på tilleggsopplysningene, sier KrFs Marita Moltu.

– Forskjellen i innstillingen er at det står at tilleggsutredninger vil legges frem for bystyret som egen sak, sier Stolt-Nielsen.

– FÅR IKKE FLERTALL FOR BRYGGEN

– Vi går for Bryggen primært, men på bakgrunn av situasjonen vi er i og at vi ikke får flertall for Bryggen, så har vi vært i samtaler for å se på konstruktive løsninger. Et samlet KrF står bak et forslag til ny innstilling i saken som er presentert for Høyre og Frp, sier KrFs Marita Moltu.

– Vi ser at Bryggen-alternativet ikke får flertall. Da var det viktig for oss å tenke på hva som er best for byen og befolkningen, og vi mener at denne innstillingen er til det beste. At resultatene fra tilleggsutredninger blir fremlagt for bystyret er viktig, slik at bystyret får innsyn i disse, sier Moltu.

– Arbeidet med regulering mot vest, skal intensiveres. Det er viktig for KrF å ikke sette den kontinuerlige utbyggingen i fare, sier Moltu.

SLIK ER INNSTILLINGEN:

Følgende trasé legges til grunn for reguleringsarbeidet:

- Dagløsning til og med Torget, deretter tunnelløsning fra Finnegårdsgaten/Vetrlidsallmenning til Slaktehustomten.

- Dagløsning gjennom sjøgaten i Sandviken. Ved NHH vurderes plassering av holdeplass i reguleringsplanarbeidet, mens i Eidsvåg legges alternativ med holdeplass øst for E39 til grunn.

- Fra Eidsvåg til Tertneskrysset, deretter gjennom Åsane.

Videre står følgende i innstillingen:

- Det skal utredes og planlegges en sammenhengende høykvalitets sykkelløsning fra sentrum til Åsane parallelt med reguleringsplan for Bybanen.

- For å avlaste Torget og Bryggen mest mulig for biltrafikk, utredes og planlegges «Bymiljøtunnel» parallelt med reguleringsarbeidet for Bybanen.

- Bystyret ber byrådet legge frem en finansiering for bybanetraseen som ikke i vesentlig grad endrer dagens bompengenivå.

- Bystyret ber byrådet iverksette og intensivere regulering mot vest.

Les også: KrF for tredje gang har snudd i bybanesaken.

Les også: Slik er byrådets bane til Åsane

– MER OPPTATT AV MAKT ENN AV SAKEN

Venstres gruppeleder i bystyret, Julie Andersland, fulgte med på pressekonferansen og er lite imponert over KrF.

– Jeg er skuffet over KrF som ikke viser ryggrad i denne saken. De har en fagbyråd som har gått av på bakgrunn av at man ikke kan gå for en bybanetrasé ved Kjøttbasaren uten et annet alternativ, fordi det ikke er faglig forsvarlig. Når KrF nå lar seg presse av sine samarbeidspartnere i byrådet, så viser det at de ikke har ryggrad i saken. Det kan virke som at de er mer opptatt av makt og posisjon enn av saken, sier Andersland.

Hun reagerer også på formuleringer om at Bryggen skal vernes.

– Finnegården er en del av Bryggen og en del av verdensarvstatusen. Man kan umulig skjerme Bryggen ved å få et tunnellinnløp rett ved siden av den.