Enorme inngrep dersom valget blir tunnel

Dersom tunnelforkjemperne i Bybane-saken får viljen sin kan det ende med at Kaigaten graves opp. Nesten alle trær i byparken må i tillegg rives for å gi plass til ny vei.

Dersom tunnelforkjemperne i Bybane-saken får viljen sin kan det ende med at Kaigaten graves opp. Nesten alle trær i byparken må i tillegg rives for å gi plass til ny vei. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Dersom tunnelforkjemperne i Bybane-saken får viljen sin kan det ende med at Kaigaten graves opp. Nesten alle trær i byparken må i tillegg rives for å gi plass til ny vei.

DEL

Torsdag legges konsekvensutredningen for Bybanen til Åsane frem av byrådet. Her går det frem at de to aktuelle tunnelalternativene for Bybanen fører til store og uheldige inngrep i sentrum:

Skal tunnelen få innslag mellom Telegrafen og Gulating-bygningen, må Bybanen senkes ned i en kulvert helt fra hovedbiblioteket.

NYBYGD OG DYRT

Det medfører at et av de dyreste strekkene å bygge, da første trinn av Bybanen ble reist i 2010, må rives og at deler av Byparken graves opp for å gi plass til ny busstrasé.

«Parkens verdi vil bli svært svekket av dette inngrepet, da den viktigste formgivende faktoren, i tillegg til vannflaten, fjernes», står det i utredningen.

Skal tunnelen få innslag ved Sparebanken Vest-bygget, må dette rives i tillegg til et bolighus like ved. Bankbygget alene koster om lag 300 millioner kroner bare å kjøpe ut.

Det er ikke bare tunnelinnhuggene som vil forandre Bergens historiske sentrum. De underjordiske stoppene må selvfølgelig ha en adkomst.

Mest kritisk blir dette for Fløibanebygget, et ikon som risikerer ombygging. I tillegg vil området rundt måtte graves opp og endres for å skaffe tilkomst.

Fagetaten mener at tunnelalternativene i sum er negativt for den historiske byens uttrykk.

DYRE HOLDEPLASSER

En tunnel er grovt regnet nesten dobbelt så dyrt som en trasé i dagen. Særlig holdeplassen under Xhibition er dyr, og ikke minst komplisert å bygge.

De mange negative forholdene gjør at fagetaten mener at ingen positive kjøretidstidseffekter står i forhold til kostnadene og de øvrige konsekvensene.

Det viktigste poenget for fagetaten er dog: En bybane i tunnel i sentrum gir lengre reisetid for de fleste passasjerene. Banen går fortere, men det tar lengre tid å komme seg til og fra stoppene.

Artikkeltags