Lørdag 23. juli kjørte Carl-Robert Larsen vannscooteren sin i Byfjorden, utenfor Nordnes. Scooteren var av typen Seadoo, delvis produsert i Østerrike.

  • Nyheter

Politibåten svingte opp på siden av Larsens scooter og delte ut en bot på 5000 kroner. En rekke andre ble også bøtelagt.

Etter paragraf 40 i småbåtloven er bruk av vannscooter forbudt med mindre kommunen ved forskrift har åpnet for slik kjøring.

De senere år har det vært reist spørsmål om det norske regelverket er i samsvar med EØS-retten. Larsen nektet derfor å betalte boten.

SENDTE INN BREV

–Jeg sendte i stedet inn brevet fra Riksadvokaten, sier han.

Der står det at følgende regler skal gjelde inntil videre:

«I saker som gjelder bruk av scooter helt eller delvis produsert i et EØS-land etterforskes forholdet fullt ut, men påtaleavgjørelse utstår inntil det foreligger den nødvendige avklaring av rettstilstanden».

En måned etter at han ble bøtelagt fikk han et nytt brev fra politiet. Der skriver det at boten ble gitt ved en feil fra politiets side.

«Vi ber Dem derfor om å se bort fra forelegget», skriver politiet.

Så går det et halvt år uten at Larsen hører noe. Plutselig dukker det opp et brev i posten fra politiet hvor det står at «forholdet er henlagt fordi det ikke er straffbart».

–KLARSIGNAL

–For meg og mange andre betyr dette grønt lys. Nå har vi lov til å kjøre denne typen vannscooter i Hordaland. Det har jeg svart på hvitt, sier Larsen.

Ifølge Larsen har de fleste som kjører vannscooter i Bergen Seadoo.

–Dette brevet har jeg videresendt til en rekke andre som kjører scooter. Neste gang vi blir stoppet, er det bare å vise til dette brevet, sier han.

Tommy Svanevik frykter at andre kan ha betalt scooterbøter de ikke skulle hatt.

–Det bør bli klarhet i dette før sommersesongen, slik at alle i politiet håndhever loven likt.