Historiker Guri Hjeltnes roste de fremmøtte i gårsdagens fakkeltog for jødene som ble deportert i 1942.

Faklene ble tent for minnesmarkeringen over jødene som ble deportert fra Møhlenpris til Auschwitz den 26. november for 65 år siden.

Til sammen 767 norske jøder ble deportert i løpet av høsten 1942. Av dem var ti beboere fra Møhlenpris. Det er disse som årlig blir markert med fakkeltog og appeller gjennom Møhlenpris' gater.

- Beboerne her er et forbilde for andre nærmiljøer. Det er en enestående bydel som klarer å gjøre dette år etter år, sier Hjeltnes til BA.

KOM UNNA: Blant dem som kom seg unna den skjebnesvangre høsten var Amalie Laksov, som senere etablerte minnefondet "Amalie Laksovs Minnefond til vern om menneskerettighetene". Sønnen hennes Dan Laksov (67), var til stede på gårsdagens markering.

- Når man hører hvor unge de barna som ble deportert var og man har barnebarn i samme alder, ja da kjenner man det ekstra, sier han.

Laksov var spesielt glad for å se at så mange skolebarn hadde møtt opp og fikk vite om historien til jødene i Norge under andre verdenskrig.

KRISESENTRENE: Etter endt marsj var det tid for utdelingen av årets minnepris som går til Krisesentrene i Norge.

- Kvinner som blir mishandlet privat har altfor lenge blitt ansett som det, noe privat, sier Solrun Samnøy fra Raftohuset som var med å dele ut prisen.

Tove Smaadahl fra Krisesentersekretariatet var overveldet over å få motta prisen.

- Dette er fantastisk og det er med å legitimere arbeidet vårt, sier hun.

Smaadahl tar frem statistikk som viser at 64 000 kvinner og barn har tilbrakt tid hos sentrene bare siden 1992.

- Samfunnet viser dessverre at det fremdeles er behov for disse sentrene, sier hun.