I Alpene er det høyst vanlig å bruke tunnelboremaskin (TBM), men i Bergens-området har det ikke vært i bruk siden Fløyfjellstunnelen ble bygget for 25 år siden.

Ifølge Jernbaneverket er det Skanska Norge AS og østerriske Strabag AG som skal ta seg av borringen. Nye Ulriken tunnel blir den første jernbanetunnelen i Norge som skal drives med tunnelboremaskin.

– Kontrakten har en verdi på 1,3 milliarder, og tunnelboremaskinen som skal benyttes vil ha en diameter på 9,3 meter. Dette er den største TBM-maskinen som hittil har vært benyttet til en samferdselstunnel i Norge, står det i pressemeldingen.

De fikk inn elleve tilbud i anbudsrunden, som var internasjonal. Tilbyderne fikk velge om de skulle drive den 7,8 kilometer lange tunnelen med tunnelbormaskin eller konvensjonell sprenging.

– Det er interessant for oss å konstatere at det er tunnelboremaskin som kommer best ut i konkurransen, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås.

SAKTE MEN SIKKERT

En TBM vil ete seg gjennom fjellet fra Arna til Bergen sentrum med en fart på mellom 0,5 og 1,2 meter i timen.

Med døgnkontinuerlig drift seks dager i uken vil den bruke nesten halvannet år på strekket. Hvor de massive mengdene med stein skal deponeres er ennå ikke avklart, men Jernbaneverket har avtale med deponier i Arna.

En rekke forhold er ennå ikke avklart. Maskinen er ennå ikke bestilt og den tar bra med tid å bygge, og riggingen av den tar også lang tid.

Prosjektleder Hans-Egil Larsen sier at maskinen har ca ett års leveringstid, og at det passer prosjektet bra.

– Vi har uansett 800 meter som må sprenges konvensjonelt fra Arna-siden, og vi håper på oppstart av arbeidet i juni i år, sier han.

FEST I ARNA

For snart 50 år siden, i august 1964, ble Ulriken tunnel åpnet. Da var det fest i Arna.

– I forbindelse med at vi nå starter byggingen av det andre løpet, 50 år etter, synes jeg det ville vært fint med en markering i Arna i august, og det jobber vi for å få til, sier Larsen.

Nå opererer Jernbaneverket med at prosjektet Ulriken tunnel skal være ferdig i 2021, da snakker vi om hele prosjektet. I begynnelsen av 2017 skal tunnelløpet være ferdig, så skal det installeres skinner og anlegg for toget. Deretter, når trafikken går i den nye tunnelen, skal det gamle løpet rehabiliteres.

– Når denne maskinen har borret hull mellom Arna og Bergen, er det ikke bare da å snu den mot Voss?

– Jo, det ville jeg være helt enig i, sier Larsen - med et glimt i øyet.