– Skikkelige «piecer» som dette er kunst, og bør få stå. Det er taggingen vi må få bukt med, sier Ramsdal.

  • Nyheter

Han har nemlig tatt BA med til Bråtet i Bønes for å vise oss noe han kaller et «smykke i nærmiljøet.»

– Dette synes jeg er kunst. Her er det farger som spiller mot hverandre. Selv et utrent øye ser forskjell på «piecer» som dette, og tagging som er hærverk, sier Ramsdal.

Han mener derfor at denne graffitien må få bli stående, til tross for at den er ulovlig.

– Det er uansett finere enn en grå vegg.

KOSTNAD: De siste ukene har BA satt søkelys på tagging og graffiti i byen. Blant annet har det blitt belyst at bare Statens vegvesen alene har brukt om lag tre millioner kroner i år på å male over ulovlig tagging og graffiti - en regning som tilfaller fellesskapet.

Ramsdal tror at flere lovlige flater i bydelene kan ha en positiv effekt; mer graffiti og mindre tagging.

Bydelsstyret i Fyllingsdalen har blant annet søkt om å få disponere fire underganger til dette formålet.

Veikontoret avviste derimot forslaget - og trappet ifølge Ramsdal opp fjerningen av graffiti og tagging i byens underganger.

– Man kan jo spørre seg om denne opptrappingen fra Veivesenet sin side er en av årsakene til at det er mer tagging i byen da mulighetene for å arbeide med graffiti undergangene er dårligere. Jeg har ingen tro på å følge en forbudslinje.

BRISBANE: Han vil heller at Bergen skal se til Brisbane i Australia. Der har kommunen tillatt graffiti-utsmykninger av flere hundre trafikksignal- og elektriske bokser i byen som er tiltak mot ulovlig graffiti.

De som vil utsmykke disse boksene må sende inn en skisse som de får godkjent.

– Dette mener jeg er veien å gå, og slik får du også bukt med tagging. Som du ser på denne «piecen» - ingen tagger over slike kunstverk, skikkelige «piecer» har man respekt for.

I onsdagens BA gikk byrådsleder Monica Mæland og byråd Lisbeth Iversen ut og erklærte krig mot tagging.

– Det må de gjerne gjøre. Tagging er noe dritt, men det er jo synd hvis dette ødelegger for dem som faktisk legger sin sjel i dette. Her kan det være noen få personer som ødelegger for flertallet.