Tillitsvalgt tror Nortura på Evanger blir nedlagt

Stadige flomskader trekkes frem som en av årsakene til at produksjonen blir foreslått avviklet.