Ungdomsgjeng herjet Fana med egg og raketter på halloween

Politiet fikk ikke tak i dem, men har ikke gitt opp.