Saken om hvor romfolket som befinner seg i byen for å tigge skal få lov til å dusje, har ikke vært et enkelt kapittel for byrådet.

Først avviste byrådsleder Monica Mæland ovenfor BA at kommunen ville komme med et slikt tilbud til romfolket som tigger i byen.

To dager senere gikk daværende byråd for bolig-, sosial- og områdesatsing Lisbeth Iversen ut og sa at tiggerne kunne dusje i Sentralbadet. Dette forslaget var ikke avklart med verken resten av byrådet eller de som bruker sentralbadet til daglig, og vakte en del rabalder.

BLITT ENIGE

Deretter gikk et samlet byråd ut og sa tiggerne kunne få benytte Strax-husets fasiliteter for å få tatt seg en dusj, et forslag som ikke falt i god jord verken hos den politiske opposisjonen, eller hos brukerne av Strax-huset.

Iversen sa etterpå at også LAR-kontoret sine lokaler i Håkonsgaten skulle stilles til disposisjon, men så viste det seg at LAR-kontoret ikke har dusjer.

Saken har vakt mye debatt både blant politikerne og byens befolkning, og presset ble så stort på Lisbeth Iversen at hun valgte å trekke seg som byråd.

I påvente på at hennes etterfølger Dag Inge Ulstein blir folkeregistrert i Bergen og kan overta byrådsposten, har resten av byrådet omsider blitt enige om hvordan man skal løse dusjutfordringen.

TRE TIMER OM DAGEN

Ifølge Haakon Thuestad, politisk rådgiver for presse og informasjon for byrådet i Bergen, er det fortsatt Strax-huset som skal stille dusjer tilgjengelig for tiggere som ønsker det.

– Tiltaket vil være i gang så snart som praktisk mulig, tre timer hver ettermiddag, opplyser Thuestad.

Ifølge ham vil det organiseres med en egen inngang på nedsiden av Strax-huset, for ikke å forstyrre den øvrige driften.

– Det vil være innleide vektere og ikke ansatte ved Strax-huset som vil stå for den praktiske gjennomføringen av tiltaket, opplyser han videre.

– Dette blir innført i løpet av kort tid, og tiltaket vil evalueres underveis.

– TIL Å LEVE MED

Konstituert leder for Strax-huset, Hugo Torjussen, sier til BA at den skisserte ordningen ikke vil gå utover deres daglige drift eller Strax-husets brukere.

– Vi avsetter ikke noe personale til dette, og disse lokalene er ikke i bruk hos oss på det aktuelle tidspunktet.

– Så dette er en løsning Strax-huset kan leve med?

– Ja.