I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet stiller Helsetilsynet i Hordaland en rekke spørsmål ved denne ordningen.

BAKERST: - Denne gruppen får ikke de rettighetene som andre syke. De står lenge og venter i køen, og når de kommer frem, så finnes det ikke plass likevel. Det blir som i et stigespill. Nav sender dem bakerst i køen igjen, sier direktør Erling Pedersen ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Fra 1. januar 2004 ble rusbehandling et statlig ansvar. Rusmisbrukere skulle sidestilles med andre syke som trenger behandling.

Det er Helse Vest som skal finne behandlingsplass til rusmisbrukerne i vårt distrikt. Avdeling for inntak og koordinering (AIK) i Bergen er tverrfaglig sammensatt. De vurderer hver rusmisbrukers behov og gir en individuell frist for oppstart av behandlingen.

22 SAKER TILBAKE: Ofte klarer ikke Helse Vest å finne et behandlingstilbud innen fristen. I dag er det mellom seks og ti måneders venting for å få langtidsbehandling i Norge. Ved Bergensklinikkene, som er landets største på rusbehandling, er ventetiden 30 uker på Floen-kollektivet, hvor misbrukerne er i mer enn seks måneder.

Hvis fristen for behandling ikke holdes, skal Nav Pasientformidling finne en plass til rusmisbrukeren 14 dager etter fristbrudd. Regningen skal helseforetaket betale.

I 2006 returnerte Nav 22 saker til lokale helseforetak, fordi heller ikke de klarte å finne plass. Hvor mange rusmisbrukere som har fått en frist uten verdi hittil i år, har ikke BA fått rede på.

I brevet til departementet spør Helsetilsynet i Hordaland om det er i tråd med Navs retningslinjer når de ganske enkelt sender tilbake sakene.

- Igjen ser vi at rusmisbrukerne blir sittende nederst ved bordet. Når de får rettigheter, så fungerer ikke disse i praksis. Det er en skam at denne gruppen blir behandlet på denne måten, sier Pedersen.

KRAST BREV: Han oppfatter brevet fra Helsetilsynet som krast.

- Jeg leser det som en skikkelig korreks til det som nå skjer, sier Pedersen.

Bergensklinikkene tilbød å bygge opp ekstra behandlingsplasser for et par år tilbake. Det fikk de ikke noe tilbakemelding på.

"Er det noen pasientgrupper som er avskåret fra behandling i utlandet når det er nødvendig for å oppfylle fristen", spør Helsetilsynet i Hordaland ved fylkeslege Helga Arianson.

Ifølge brevet fra 5. oktober har ikke Nav Pasientformidling kjøpt plasser i utlandet. På et rusmiddelpolitisk seminar i år sa avdelingsdirektør Berit Johnsen at de ikke går utenfor landets grenser.

- Det er en overhengende fare for liv og helse for de som fortsetter å ruse seg. Da er det utrolig at de kan la noen vente i 14 måneder, sier Pedersen.

Les mer om saken i dagens BA.