Berit Waldes (76) hus må vike for dobbeltspor gjennom Ulriken. Erstatningssaken er ennå ikke endelig avgjort.

Før nyttår må hun trolig flytte for andre gang i år.

– Jeg er så fortvilet nå. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg, sier Berit Walde.

I juni måtte hun ut av huset i Kalfarveien hun har bodd i hele livet, og som har vært i familiens eie i generasjoner.

Etter at hun ikke kom til enighet med Jernbaneverket om erstatning for huset som må bort for å gi plass til dobbeltspor gjennom Ulriken, endte det med at Jernbaneverket gikk til Namsmannen for å få henne til å flytte ut.

Begrunnelsen deres var at de måtte komme i gang med arbeidet med tunnelen.

AVTALEN GÅR UT VED NYTTÅR

Jernbaneverket gikk etter hvert med på å skaffe Walde en midlertidig erstatningsbolig frem til nyttår.

Nå, knappe tre uker før nyttår, har Walde ennå ikke klart å finne noen ny bolig, sier hun.

Å betale selv for å leie leiligheten videre, har hun ikke mulighet til uten å bruke av den gantanterte minsteerstatningen på 3,2 millioner kroner hun har fått utbetalt fra Jernbaneverket, sier hun.

Leiligheten koster 21.000 kroner i måneden, pluss betaling for parkeringsplass og lagerplass til møblene hennes.

– Utgiftene ligger på nesten 30.000 kroner i måneden. Det har jeg ikke råd til med min pensjon uten å måtte bruke av pengene jeg trenger for å kunne kjøpe en ny bolig, sier hun

Forsøkene på å komme til enighet med Jernbaneverket om å forlenge leieperioden frem til erstatningssaken er endelig avgjort, har ikke ført frem.

– Jernbaneverket har avvist både forslaget hennes om en ny og høyere erstatningssum og ønsket hennes om å få litt mer tid til å skaffe en ny bolig før hun må ut, sier advokaten hennes Stig J. Harris til BA.

ERSTATNING FOR 80 KVM

I juni avsa Bergen tingrett en skjønnsdom der Walde fikk tilkjent 3,2 millioner kroner samt flyttekostnader i erstatning for det verneverdige huset.

Huset, som har et bruttoareal på cirka 180 kvadratmeter, inneholder en hybel, en kjeller, lager og et butikklokale i tillegg til leiligheten Walde bodde i.

I skjønnsavgjørelsen fra retten går det frem at Jernbaneverket mener at retten må legge til grunn at «saksøkte (Walde) i dag kun bruker 67 kvadratmeter i en upraktisk bolig».

De peker også blant annet på at boligen ligger klemt innunder jernbanebroen og at huset er i dårlig forfatning.

Retten kom frem til at Walde kun skal ha erstatning tilsvarende gjenervervsverdien for det arealet hun brukte i 1. etasje i boligen. De har lagt til 13 kvadratmeter i andre etasje fordi hun har hatt mulighet for oppbevaring og gjesterom der.

Totalt sett får altså Walde erstatning for 80 kvadratmeter av en eiendom med bruttoareal på 180 kvadratmeter.

UENIGE

Retten legger i sin avgjørelse blant annet vekt på at Walde etter egen forklaring har problemer med å gå i trapper, at hun «ikke driver egen virksomhet på eiendommen og ikke har leid ut lokalene siden rundt 1980-tallet».

Avgjørelsen er anket, forteller advokat Harris.

– Vi er uenige i erstatningens størrelse, og mener den er for lav. Vi er også uenige i om vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt, sier han.

Ankesaken har ennå ikke kommet opp for lagmannsretten.

Walde mener hun ikke har fått verken nok tid eller penger til å skaffe en passende bolig i Fløen/Kalfaret-området, der hun har bodd hele livet.

– Jeg må blant annet ha parkeringsplass og heis dersom boligen ligger over bakkeplan på grunn av helsen min, forklarer hun.

– HORRIBELT

Bystyrepolitikerne Oddny Miljeteig (SV) og Torstein Dahle (Rødt) har engasjert seg i saken.

– Jeg mener Jernbaneverket må behandle en borger som må gi fra seg noe av det mest grunnleggende man har, boligen sin, med anstendighet og en viss raushet. I stedet ser det ut som de bruker paragrafer til å trekke ut saken og gjøre ting vanskelig for denne damen som er alene, sier Miljeteig.

Dahle har lest rettens avgjørelse og er forundret.

– Jeg mener Jernbaneverket har opptrådt svært urimelig og kritikkverdig i denne saken. Det at Walde kun får erstatning for førsteetasjen i boligen fordi hun er for dårlig til bens til å bruke resten av boligen, er helt horribelt. Om dette er riktig bruk av loven, må den endres, mener Dahle.

– IKKE VÅR PLIKT

– Vi har strukket oss langt i forhold til hva vi trengte å gjøre i denne saken, sier prosjektleder Hans-Egil Larsen i Jernbaneverket.

–Kravet Berit Walde kom med i forrige uke om en høyere erstatningssum og utvidet leieperiode i leilighet dekket av Jernbaneverket ble avvist i sin helhet. Det var ikke noe nytt i det kravet i forhold til saken som har vært oppe i retten, sier Hans-Egil Larsen, prosjektleder for byggingen av dobbeltspor gjennom Ulriken.

Han sier at Jernbaneverket i denne saken allerede har strukket seg lengre enn loven tilsier.

– Walde har disponert lagerplass, garasje og leilighet på vår regning. Det hadde vi ikke trengt å gjøre etter loven, men det er et forsøk på godvilje fra vår side. Det er ikke aktuelt å fortsette å betale, påpeker Larsen, og tilføyer:

– Vi har en dom og et regelverk å forholde oss til. Det er viktig at vi behandler alle i slike saker likt. Men all ære til henne for at hun prøver å komme med forslag til løsning.

– KAN BETALE SELV FOR VIDERE LEIE

Prosjektlederen mener Walde har et boalternativ.

– Det er bare for henne å snakke med huseier og gi beskjed innen 12. desember om hun vil fortsett å bo der eller ikke. Det er hennes valg om hun vil betale for det eller ikke.

– Walde sier hun fikk utbetalt den garanterte minsteerstatningen på 3,2 millioner kroner i september. Er knappe fire måneder rimelig tid til å kjøpe en ny bolig med de kravene hun må ha oppfylt?

–Jeg kan selvfølgelig forstå at det kan være vanskelig på noen måter å skaffe en bolig, men saken har jo versert i lang tid, så hun har hatt mange muligheter. Jeg har full forståelse for at det er en vanskelig sak og at det ikke er så lett for fru Walde, sier Larsen.