I juni sendte Bergen kommunen 13-åringen for å bo i fosterhjem et annet sted i landet. Et halvt år senere ombestemte de seg, og ba om at deres egen avgjørelse ble omgjort i tingretten.

  • Nyheter

Etter en over et halvt års kamp mot barnevernstjenesten fikk den 13 år gamle gutten nå fått komme hjem igjen til sin mor i forrige uke. Han har bodd i fosterhjem et annet sted i landet siden i fjor sommer.

– Han har mistrivdes i fosterhjemmet, og gått ned mye i vekt. Han er veldig sliten, og jeg kan se at dette har tatt på, sier moren til BA.

NY SAKKYNDIG

13-åringens mor gikk til sak mot Bergen kommune etter fylkesnemndas avgjørelse om omsorgsovertakelse. Ved hjelp av en ny sakkyndig uttalelse har mor og sønn vunnet frem i retten.

«NN fremstår som sterkt knyttet til sin mor, og hun representerer klart en trygg og stabil person for ham,» skriver psykologen som ble hentet inn før rettssaken.

Videre skriver psykologen at gutten vil bli tilfreds dersom det blir avgjort at han får flytte hjem til Bergen, moren og det nettverket han har her.

«Han vil helt klart reagere negativt dersom det avgjøres at han skal bli i fosterhjemmet».

Guttens eget sterke og varige ønske om å få flytte hjem igjen blir vektlagt av den nye sakkyndige, og uttalelsen overbeviste ikke bare retten, men også barnevernstjenesten.

Selv om Bergen kommune fortsatt hevder at nemndens avgjørelse var riktig, snudde de etter den nye sakkyndigvurderingen. Også de konkluderte med at gutten burde få flytte hjem igjen da saken skulle opp for retten.

– Plasseringen var svært konfliktfull, og barnevernstjenesten klarte ikke å skjerme gutten. Etter en helhetlig vurdering av hva som var til barnets beste i denne situasjonen, var det faktisk enighet om at gutten nå flyttet tilbake til sin mor, sier barnevernsjef Svanhild Alver i Barnevernstjenesten i Bergenhus til BA.

MOR: – HAN ER SLITEN

13-åringens mor tror Bergen kommune til slutt snudde fordi de visste at de kom til å tape når saken skulle prøves i retten.

– Det er så fort gjort å dømme oss som blir utsatt for barnevernet, og tenke at det er en grunn til at barna blir tatt fra oss. Det er det ikke alltid, og denne saken beviser det, sier hun og fortsetter:

– Det er fort gjort å gi opp etter fylkesnemnden, men slaget er ikke tapt. Man skal ikke gi opp dersom man mener at man yter god omsorg for barnet sitt.

– STORT SKRITT I RIKTIG RETNING

Som BA har skrevet tidligere sendte 13-åringen et brev til barneminster Inga Marie Thorkildsen (SV) hvor han beskrev fylkesnemndens behandling av saken.

«Jeg føler som at barnevernet prøver å ta livet fra meg. (...) Det føles som om det ikke er vits å kjempe mot dem. (...) Jeg trodde de skulle hjelpe folk. (...) Det eneste de har gjort for meg er å snu hele livet mitt rundt,» skrev han.

– Det er et stort skritt i riktig retning at retten har lagt avgjørende vekt på guttens forklaring. Det er i tråd med menneskerettene og Barnekonvensjonen at også unge mennnesker har selvstendig partsevne, sier 13-åringens talsperson, jurist Marius Reikerås.

– I tillegg bør det være et signal til barnevernsmyndigheter om at de må ta barnas egne ønsker med større alvor.

VENTER PÅ EMK-AVGJØRELSE

Som BA skrev i september i fjor har 13-åringen også klaget fylkesnemndas avgjørelse inn til Menneskerettighetsdomstolen.

Reikerås sier at de fortsatt venter på svar fra Strasbourg.

– Saken vil bli fulgt videre opp i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg for å belyse nettopp de prinsipielle sidene, sier Reikerås.

Alver i Bergenhus barnevernstjeneste sier at de har fått en annen beskjed:

– Vi har fått brev om at menneskerettighetsdomstolen har mottatt en ufullstendig sak, og er derfor avventende, sier hun.