– Finn Bergesen jr. var modig og debattglad når det gjaldt saker hans syntes var viktige. Han var ikke redd for en opphetet og ubehagelig diskusjon og ikke redd for å rette kritikk mot forhold i det norske samfunnet, sier fungerende direktør i NHO, Petter Haas Brubakk.

Blant sakene Bergesen markerte seg som kritisk til mot slutten av sin tid i NHO, var regjeringens gjennomføring av pensjonsreformen. I realiteten ble den ikke innført i det offentlige, kun i det private mente han. Han var også kritisk til måten forhandlingene ble gjennomført på.

– RAUS OG GOD LEDER

Bergesen jr. var administrerende direktør i NHO fra 1. januar 1999 til 2009.

– Han var høyt aktet og respektert i hele NHO-fellesskapet og vil bli dypt savnet, sier Brubakk.

LO-sjef Roar Flåthen sier Finn Bergesen var en raus og god leder for NHO.

– Vi har i lengre tid visst om sykdommen, men det var med sorg vi mottok budskapet om Finn Bergesen jr.s bortgang, sier Flåthen.

Han sier Bergesen jr. var løsningsorientert og gjorde en stor innsats for næringslivet.

– Dermed gjorde han også en stor innsats for arbeidslivet, sier LO-sjefen. Han trekker fram Bergesens omgjengelighet som en av hans sterke sider på det personlige plan.

– GODT FORHOLD

Også tidligere LO-leder Yngve Hågensen har gitt Bergesen jr. godt skussmål. I et intervju med NA24 i sommer fortalte Hågensen at han hadde et godt forhold til Bergesen jr. da de representerte hver sin part i arbeidslivet

– Vi visste at når det ble konflikt, da var alle steiner snudd og at det kun gjaldt sak, ikke noe annet, sa Hågensen.

– Så hadde vi flere uformelle, hemmelige møter, for å finne ut av hvordan konflikten kunne løses, og da tok det ikke lang tid å løse konflikten da vi møttes til megling, fortalte han.

– STERKT ENGASJEMENT

Etter at han gikk av som NHO-direktør, gikk Bergesen inn i Plan Norges styre, der han påtok seg styreledervervet i januar 2011 og var Norges representant i Plans internasjonale styre.

– Til tross for sin alvorlige sykdom var han i juni vertskap for det internasjonale styremøtet på Klækken, forteller generalsekretær Helen Bjørnøy i Plan Norge. Hun sier medarbeiderne i Plan kommer til å huske Bergesen for hans sterke engasjement for verdens fattige barn.

ALLSIDIG

Finn Bergesen jr. utdannet seg til jurist i 1973. Han begynte sin yrkeskarriere i Fiskeridepartementet og ble fiskeriattaché i Washington D.C. og i Ottawa. Da han kom tilbake, ble han byråsjef og var i perioden 1983 til 1989 generalsekretær i Norges Fiskarlag. Han var deretter administrerende direktør i Norges Sildesalgslag til 1995.

Bergesen jr. har også bakgrunn som administrerende direktør i Kavli Holding. Han døde av kreft etter en tids sykeleie.