De som tror Bybanen fra Lagunen betyr færre busser til sentrum, må tro om igjen.

– Det er allerede ganske trangt om plassen på Bybanen, spesielt i rushet. Derfor må vi nå prøve å få folk til å ta bussen fra Lagunen, sier driftssjef ved Skyss Bjarte Årvik.

ØKER ANTALL AVGANGER

Totalt sett vil det bli en økning i antall avganger med direktebussene fra Lagunen til sentrum. I rushtiden vil dagens frekvens på 7, 5 minutter opprettholdes.

– Bybanen vil bruke 30 minutter fra Lagunen til sentrum. Bussene vil kjøre på Fritz Rieberts veg langs Sjølinjen og ha en estimert reisetid på 27 minutter langs Sjølinjen inn til sentrum, forklarer ruteplanlegger Rolf Fløtre Skogedal.

RASKERE ENN BYBANEN

Det vil si tre minutter raskere enn Bybanen.

– Men bussene må dessverre fortsatt stå i den samme køen som bilene ved Krambua og innover. Fremkommelighet på veiene er en av de største utfordringene vi har i kollektivtrafikken, forklarer han.

I dag bytter mellom 5000 og 6000 passasjerer fra buss til banen på Nesttun. Forutsetter man at de fleste av passasjerene reiser frem og tilbake daglig, foregår det mellom 10.000 til 15.000 bygger mellom buss og bane på Nesttun.

På grunn av at kapasiteten på Bybanen allerede er tilnærmet sprengt i rushet, vil ikke bussene fra Bergen sør mate banen på Lagunen på samme måte som de gjør i dag på Nesttun.

– Linje 51, som tidligere startet ved Hjellestad/Milde vil da starte i Birkelandskrysset og følge samme trasé i Fjøsangerveien som tidligere. Det blir satt inn ekstra avganger i morgenrushet, forteller Skogedal.

NY LINJE
Til høsten oppretter Skyss en ny linje fra Milde/Hjellestad som vil går langs Sjølinjen til Sentrum. Linjen vil gå fire til fem ganger i timen. Utenom rushet vil den gå én gang i timen.

– Dette vil gi et tilbud uten bytte til reisende fra Hjellestad og Milde, sier Skogedal.

GÅR IKKE TIL NESTTUN

– Linje 60,61, 62 og 65 vil gå som i dag, men bytte vil bli ved Lagunen istedenfor Nesttun. Alle avgangene til linje 67 fra Nordås/Søråshøgda vil nå gå via Lagunen til sentrum uten bytte. Bussen kjører ikke innom Nesttun.

– Avgangene som går til sentrum er tilpasset avgangene på linje 53 slik at det blir 7,5 minutters avgang fra Lagunen til sentrum. Linje 65 får færre avganger. Spesielt i helgene, men det er kort gangavstand til stopp i Flyplassveien, påpeker Skogedal.

INGEN PLAN-B

– Hvordan skal dere få folk til å ta bussen fremfor bane?

– Vi har ingen annen måte enn å oppfordre folk til å ta bussen. Mange reiser med buss i dag og det håper vi at de vil fortsette med. Målet er at folk skal fordele seg fint mellom buss og bane. Utenom rushet vil buss til sentrum ta 15 minutter. Det er adskillig kortere enn Bybanen, sier Årvik.

Dersom folk i stor grad velger bane fremfor buss på Lagunen, kan Bybanen få store kapasitetsproblemer.

– Bybanen blir ikke full fra Lagunen, men står du på Wergeland og skal på, kan det bli utfordrende. Vi vet at mange avganger allerede er fulle i dag, sier Årvik.

Han håper bussene skal ha effekt, og har foreløpig ingen plan B dersom for mange tar Bybanen fra Lagunen.

– Vi vil følge både buss og bane tett, og eventuelt må vi vurdere ekstrabusser. Det skal ikke være slik at folk ikke kommer seg på jobb, sier Årvik.

VENTER PÅ LENGRE VOGNER

– Det blir ikke satt inn større vogner før ved neste utvidelse til Flesland i 2016. Da vil Bybanen få bedre kapasitet. Frem til da blir kapasiteten slik den er i dag. Det er planlagt å øke kapasiteten til fire minutters frekvens etter nyttår, sier Årvik.

Skyss gjør også en del andre endringer på rutene i Bergen sør.

Linje 21 har fått endret trase fra å gå Dolvik til Haukeland universitetssjukehus til å gå Lagunen via Haukeland universitetssjukehus til Bergen busstasjon. Stort sett samme frekvens som i dag. R

Linje 22 vil ha samme frekvens som i dag, men er avkortet til Lagunen terminal.

Linje 50E (Bergen busstasjon – Oasen – Birkelandskrysset) vil ha samme trase som i dag, men får noen flere avganger om morgenen. Denne linjen har også fått et nytt stopp i Fyllingsdalsveien. I løpet av høsten vil Ytrebygdsveien stenge på grunn av Bybaneutbyggingen og da vil linje 50E bli påvirket

I tillegg kommer det en helt ny trasé (linje 54) som skal gå mellom Dolvik og Lagunen med 10 minutters frekvens i rushet. Linjen er tilpasset linje 21 på Lagunen.

– Vi håper det føre til at flere som arbeider på Sandsli vil reise kollektivt, sier Årvik.

Mange avganger på linje 80 blir forlenget slik at den går fra Nesttun via Sædalen og videre til sentrum. Færre avganger stopper ikke på Birkelundstoppen slik den gjør i dag.

TERMINAL ÅPNER 15. APRIL
Andre små endringer er at linje 70 får en ekstra avgang om morgenen. Arbeidsruten fra Sædalen til Sandsli/Kokstad går over Elveneset istedenfor Nesttun og linje 83 går nå begge retninger i Kanalveien, mens linje 51 går begge retninger i Fjøsangerveien.

For å sikre stabil drift blir det parallell bussdrift i tillegg til Bybanen hele sommeren gjennom, endringene vil skje først ved oppstart av høstrutene 2013. Åpning av terminalen ved Lagunen er allerede 15. april, men Bybanen går ikke før juni i år.