Denne uken sa sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF) at hun ønsket at tiggere og hjemløse i Bergen skal få tilgang til gratis dusj og bruk av offentlige toaletter i badeanlegget Sentralbadet.

  • Nyheter

LESERE REAGERER

Iversen ser for seg at kommunen, gjerne med hjelp fra Robin Hood-huset, kan dele ut gratis polletter som gir tilgang til anlegget.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Flere av BAs lesere har reagert kraftig på forslaget. Noen frykter at det kommer til å bli økte problemer knyttet til tyveri, og andre tror et slikt tilbud vil føre til økt tilstrømming av tiggere.

«Tiggerne kommer til å selge polletter, som de ha fått av tante Lisbeth Iversen,» skriver BA-leser Willy N.

VIL HA DIALOG

Daglig leder Hanne Ellefsen ved treningssenteret Actic har ikke hørt om forslaget fra byråden før BA tar kontakt.

Actic har 2600 medlemmer, og disse bruker de offentlige garderobene og dusjene som tilhører badeanlegget.

– Vi har ikke hørt noe om dette, og det synes jeg godt vi kunne ha gjort. Vi er en stor leietaker og har vært det i mange år, sier Ellefsen til BA.

Også Bergen Atlet Klub og Bergen Karate & Kampsportklubb har treningslokaler i Sentralbadet. De har egne garderober, henholdsvis i kjelleretasjen og i tredje etasje av bygget.

– Dersom det er snakk om å bruke garderobene oppe hvor Bergen kommune har en treningssal, så tror jeg det er få som vil merke noe til det. Disse garderobene er lite brukt på dagtid. Dersom kommunen ser for seg at det er garderobene nede som skal brukes, så mener jeg at det er viktig at alle brukerne på huset kan være sammen om en dialog rundt dette, mener Ellefsen.

– PANTER FLASKER FOR Å DUSJE

Byråd Iversen sier til BA at hun i midten av uken vil ha klar en rapport om sosial nød, tigging og arbeidsinnvandring i bystyret. Denne vil inneholde en kartlegging av utfordringene og en analyse av muligheter for å avhjelpe sosial nød i Bergen.

Å dele ut polletter som gir tilgang til garderobeanlegget i sentralbadet skal slik BA forstår det være ett forslag, mens et annet tiltak vil være å sørge for at kommunens oversikt over offentlige toaletter blir tilgjengelig både på rumensk og spansk.

Iversen mener at forslaget om å gi tilgang til Sentralbadet ikke vil innebære store endringer.

– Vi vil komme tilbake med hva dette forslaget innebærer helt konkret, men det er ikke tenkt som noe spesialtilbud til tiggere, og handler kun om noen få enkelttilfeller. Vi vil redegjøre for dette i et svar til Bystyret, og i redegjørelsen vil vi ta hensyn til alle innspillene som kommer. sier byråden.

– Det er allerede slik i dag at mennesker panter flasker for å gå å dusje på offentlige steder. Alle som har penger og kommer til vår by kan betale og dusje hvor de vil. Dette handler om å gi nødhjelp til de som er i en akutt situasjon, og det er vi forpliktet å gi etter loven. Det er ikke snakk om store endringer, men det vil uansett ikke skje noen endringer uten at alle brukerne blir informert.