Flere sykepleiere velger å slutte

Lise Mikkelsen (til høyre) og Tone Lerøen (til venstre) har valgt å søke seg bort fra Fyllingsdalen sykehjem. ? Vi får altfor liten tid til sykepleie-faglige oppgaver, sier tillitsvalgt Bente Fløisand-Larsen (i midten).

Lise Mikkelsen (til høyre) og Tone Lerøen (til venstre) har valgt å søke seg bort fra Fyllingsdalen sykehjem. ? Vi får altfor liten tid til sykepleie-faglige oppgaver, sier tillitsvalgt Bente Fløisand-Larsen (i midten). Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Flere sykepleiere har valgt å slutte ved Fyllingsdalen sykehjem. – Jeg vil ikke bruke tre timer av vakten min på å lage mat og gjøre rent.

DEL

Det sier Lise Mikkelsen, rehabiliteringssykepleier ved det nye sykehjemmet.

Hun har jobbet på sykehjem i snart 26 år, og var med på flyttelasset fra B-sykehuset på Laksevåg til Fyllingsdalen sykehjem i desember i fjor.

– Fyllingsdalen har flotte lokaler. Alt ligger til rette for at pasientene skal få en god rehabilitering, men slik er det ikke, sier hun.

– IKKE ANSATT FOR Å VASKE OPP

I forrige uke skrev BA om 20 sykepleiere som i en bekymringsmelding truet med å si opp om ikke bemanningen økes.

Sykepleierne mener bemanningen ved sykehjemmet er så lav at det går ut over pasientenes sikkerhet.

De reagerer blant annet på at de må lage mat, servere måltider og sørge for oppvask, noe som gjør at de får mindre tid til å utføre sykepleiefaglige oppgaver.

Advarselen om kollektiv oppsigelse var nok mest brukt som et virkemiddel for å få ledelsen til å reagere.

Likevel har de tre sykepleierne fått nok og søkt seg vekk fra sykehjemmet på grunn av arbeidsforholdene. Syv faste stillinger står i dag ledige etter å ha vært utlyst én gang.

– Jeg har fått permisjon for å jobbe i hjemmesykepleien i Fyllingsdalen. Dersom jeg ikke hadde fått permisjon, hadde jeg sagt opp, sier Mikkelsen.

– Det er ikke det at jeg ikke kan lage mat og vaske opp, men det går på bekostning av den tiden jeg bruker på pasientene. Min jobb som rehabiliteringssykepleier er å trene med pasienten slik at han skal gjenvinne funksjonsevnen, påpeker Mikkelsen.

HENSYNSFULLE PASIENTER

Tone Lerøen har valgt å gå tilbake til jobben som sykepleier i hjemmesykepleien i Ytrebygda.

– Vi får ikke fulgt opp pasientene fordi tiden går til andre ting. Pasientene er blitt så hensynsfulle. De ser hvor travle vi er og tør ikke spørre om hjelp. Jeg synes ikke jobben ved Fyllingsdalen sykehjem svarte til forventningene, derfor går jeg tilbake til hjemmesykepleien, sier Lerøen.

Tillitsvalgt for sykepleierne, Bente Fløisand-Larsen, mener situasjonen ikke er unik for Fyllingsdalen.

– Ved alle sykehjem må sykepleiere gjøre mer og mer praktisk arbeid og får mindre tid til sykepleiefaglige arbeidsoppgaver.

Hun ser at bekymringsmeldingen fører til engstelige pasienter og pårørende.

– Vi sier fra fordi vi ønsker at pasientene skal få det best mulig. Jeg har tro på Fyllingsdalen sykehjem, bare vi får diskutert oss frem til en bedre arbeidsmodell. Vi er per i dag ikke nok personal til å gjøre alle oppgavene vi er pålagt.

Fløisand-Larsen sammenligner korttidssykehjemmet Fyllingsdalen med et minisykehus med kontinuerlig ut- og innskrivninger.

– Vi har ikke mye ekstrabevilgninger som tar høyde for det, sier hun.

Artikkeltags