Det kommer fortsatt mange asylsøkere til Europa, og det er knyttet stor usikkerhet til nøyaktig hvor mange som kommer til Norge i år.

Det planlegges for et mottaksberedskap som kan håndtere mellom 50 til 60 000 asylsøkere. Brakke- og teltleirer er et av tiltakene som kan tas i bruk.

Nå har UDI og Statsbygg begynt å kartlegge tomter på minimum 15. 000 kvadratmeter som kan egne seg til formålet, hvis det skulle bli nødvendig.

Bergensavisen har fått innsyn i et brev som Statsbygg har sendt til Bergen kommune, hvor de spør om de har tomter som kan egne seg.

– Vi er i dialog med UDI og Statsbygg, og skal i møte med dem i neste uke. Jeg kan derimot ikke si noe om aktuelle tomter på dette tidspunktet, sier byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn (V).

– Må ha en viss standard

Byråden forteller at de er positive til dialogen med UDI og Statsbygg, da det gir dem en større mulighet til å påvirke hva som skjer hvis en ny stor asylstrøm skulle komme i 2016.

– Vi ønsker å være fremoverlente, og vil være villige til å vurdere mulighetene dersom det blir nødvendig. Men vi vil også ha meninger om at det bør være en viss standard på et slikt akuttmottak, sier Erlend Horn.

– Erfaringen fra i fjor viser at flyktningene blir værende på akuttmottakene lenger enn først planlagt, og da er en viss standard viktig. Også i forhold til integrering, legger han til.

Horn sier at dette kun er en dialog om en beredskapsplan, og at det er i verste fall.

Ingenting er avgjort eller bestemt.

– Jeg håper det ikke kommer til at man må opprette brakkeleire. Men generelt synes jeg det er flott at UDI nå lager en god beredskapsplan i forkant av en eventuell krise, sier han.

– Kommer dere til å ha med dere noen forslag på tomter under møtet i neste uke?

– Det kan jeg umulig si noe om på dette tidspunktet.

Teltleir på sommeren

Tomter med nærhet til tettsted eller bysentrum og god kollektivdekning er ønskelig, ifølge brevet som Statsbygg har sendt til kommunen.

– Vei, vann, avløp og energi i nær tilknytning til tomten er også ønskelig. Brakkeløsninger krever terreng som ikke er for kupert. Jo flatere terreng, desto enklere vil etableringen være, skriver Statsbygg videre.

De nevner også at eventuelle teltleirer vil kunne bli brukt i sommerhalvåret. Brakkeleirene er i utgangspunktet tenkt å være midlertidige, og skal tas ned etter bruk, ifølge Statsbygg.

Men de legger til at det likevel er vanskelig å si noe om tidsperspektivet for midlertidigheten, fordi asylstrømmen de neste årene er uforutsigbar.

Bergen en av de utvalgte

Totalt skal det kartlegges tomter for en samlet kapasitet på 10.500 mottaksplasser i slike leire. Det er i utgangspunktet ønskelig at tomtene gir en kapasitet på 1.000 plasser per tomt, ifølge brevet.

– Forespørselen er ikke sendt til alle kommuner, men til et utvalg. Vi har tatt hensyn til at de har et robust kommuneapparat, samt at det allerede er et betydelig antall mottaksplasser i kommunen, sier Knut Berntsen, seksjonssjef i UDI.

– Vi ser også på statlige eiendommer. I tillegg har vi også kontaktet private eiere angående tomter, legger han til.

Berntsen forteller videre at brakkeleire ikke nødvendigvis er noen dårlig løsning for flyktningene.

– Denne typen mottak gir store muligheter for å kunne tilpasse rommene. Hvor mange enkeltrom, familierom og så videre. Det kan man ikke gjøre på samme måte ved andre mottak, sier han.

Bergensavisen har ikke lykkes i å få noen svar fra byråd for finans, eiendom og eierskap, Dag Inge Ulstein (KrF), grunnet ferieavvikling.