Byrådet foreslår at Bergen tar imot 205 flyktninger i 2019

Byrådet vil bosette 205 flyktninger til neste år. Her er sosial, bolig og inkluderingsbyråd Erlend Horn (V) og byrådsleder 
Harald Schjelderup (Ap).

Byrådet vil bosette 205 flyktninger til neste år. Her er sosial, bolig og inkluderingsbyråd Erlend Horn (V) og byrådsleder Harald Schjelderup (Ap). Foto:

Byrådet vil at Bergen skal imøtekomme statens anmodning om å bosette 205 flyktninger i løpet av året.

DEL

– Bergen skal være en trygg havn for mennesker på flukt, og vi foreslår også i år og ta imot det antallet flyktninger vi blir bedt om, sier byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn (V) til BA.

Bergen kommune har en lang tradisjon med å ta imot det antallet flyktninger som staten anmoder om.

Også i fjor sa Bergen ja til det antallet som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ba om, men fordi behovet for bosetting ble lavere en forventet, fikk 193 flyktninger sine nye hjem i Bergen fjor.

Venter 35 familiegjenforeninger

Etter rekordhøy bosetting i 2016 og 2017 ble det i fjor altså bosatt færre enn det som har vær vanlig de siste tyve årene.

I år er det altså ventet enda færre flyktninger, mindre enn enn tredjedel av antallet bosatte i rekordåret 2016.

I fjor kom flyktningene fra 14 ulike nasjoner, de fleste fra Syria.

I tallet for 2019 er det inkludert elleve enslige mindreårige. I tillegg til dette forventer byrådet at det vil komme 35 personer i forbindelse med familiegjenforening.

– Vi ser på flyktninger som en ressurs og som et bidrag til et bedre og mer mangfoldig samfunn. Nøkkelen er at vi lykkes med å lære dem norsk og kvalifisere dem for jobb, sier Horn.

Tradisjon for enighet

Byrådet foreslår også å gjøre justeringer i budsjettet på de tjenestene som er involvert i bosettingen av flyktninger.

Fordi det ble bosatt færre enn ventet i fjor, vil kommunen motta mindre statlig støtte. Samtidig fører det også til mindre ressursbehov hos kommunen, og derfor vil byrådet kutte i enkelte poster.

Det er bystyret som skal fatte endelig vedtak saken.

Tradisjonelt sett har det vært tverrpolitisk enighet om antall flyktninger som skal bosettes i Bergen.

Artikkeltags