– Nam, sier Hagesæter og tar seg en slurk av ølen i baren på Rick’s.

Stortingsrepresentanten fra Lindås, som nettopp har flyttet til Bergen, medgir at han selv er temmelig moderat og at han foretrekker vin fremfor øl.

Det forkludrer ikke poenget, mener han.

BARNEPIKEMENTALITET

– For det første er dette prinsipielt. Forbudslinjen er feil. Det er ingen nasjonal eller kommunal oppgave å være «barnepike» for voksne mennesker. For det andre vil egenbestemte skjenketider gi en gradvis tømming av sentrum og langt mindre risiko for bråk i taxikøer og lignende, mener Hagesæter.

Hagesæter mener også, uten at han har avklart det med partiet, at alkoholavgiftene bør vris slik at utesteder betaler mindre avgifter på alkohol enn privatpersoner.

– Da vil de kunne konkurrere med de særnorske fenomenene vor- og nachspiel. Vi vil få alkoholbruken vridd ut av hjemmene, der ingen har kontroll med hva som skjer, til utestedene hvor man skal sørge for at konsumet skjer i sikre former, sier han.

– Motstanderne dine vil mene at lavere priser og lengre åpningstid vil gi et økt forbruk. Er det feil?

– Jeg tror faktisk ikke at dette vil føre til et økt konsum. Vi må skille mellom bruk og misbruk, og i et folkehelseperspektiv er trivsel undervurdert, samtidig som moderate mengder alkohol ikke er usunt.

– Det er valg, og dette er et typisk Frp-utspill – ikke sant?

– Vel, om å kjempe for frihet for enkeltmennesket er et utspill, så er det vel det. Men det er slik at detaljstyringen har gått for langt. De rødgrønne møter enhver utfordring med en ny lov eller regel, svarer han.

IKKE UTEN KONTROLL

Han poengterer at begrensninger i åpningstider likevel må kunne gjøres dersom skjenkestedet ligger opp mot boligområder, eller dersom politiet finner konkrete grunner til at stedet må stenge tidligere.

– Utesteder som bryter lover og regler bør miste bevillingen, og det må også stilles strengere krav til utesteder som har nattåpent enn andre steder. Krav om kompetanse og vakthold må skjerpes skal de holde åpent hele natten.

Han eksemplifiserer med at i Stockholm er regelen at det skal være minimum én vakt per 100 gjester om natten.

UTFORDRET AV GRENI

Mens Hagesæter lar seg intervjue, kommer innehaver av Rick’s, Tom Greni, forbi.

– De harde frontene i skjenkepolitikken gjør at vi ikke kommer noe videre, sier han.

Greni tror det blir et regjeringsskifte, men om det fører til en endring i skjenkepolitikken tviler han på.

– Dere i Frp vil jo alltid ha med dere KrF, og da stopper alt opp, sier han og smiler til Hagesæter.

– Jo større Frp, jo større gjennomslagskraft vil vi få, repliserer Hagesæter.

– Det sier dere alltid, påpeker Greni.

– Ja, hva annet skal vi si, sukker Hagesæter.

Ifølge SSB går det registrerte alkoholforbruket nedover. I fjor drakk en gjennomsnitts norsk person 6,21 liter ren alkohol, mot 6,75 liter i 2008. Greni mener folk går mindre ut nå enn før. Får Frp viljen sin, snur kanskje dette.

– Men vil ikke det føre til mer bråk i byen?

– Det er vel bedre at folk bråker i byen hvor de kan tas hånd om av vakter og politi, enn i bydelene og i hjemmene fullstendig uten oppsyn, svarer Greni.