Forbannet på sine egne

Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Aps Harald Schjelderup advarte Aps fylkestingsgruppe mot å samarbeide med Høyre om å la Bybanen gå langs Bryggen.

DEL

Torsdag gikk fylkestingsgruppen til Ap inn for å legge Bybanen langs Bryggen, sammen med Høyre. Bare Frp stemte for å legge Bybanen i tunnel.

Fylkeskommunen er et rådgivende organ i denne saken. Det er bystyret som skal avgjøre valget av trasé.

Nå har Ap i fylket gitt Ap i bystyret et råd som gjør sistnevnte Ap-gruppering forbannet. Schjelderup var i nær kontakt med folk i fylkestingsgruppen før gårsdagens møte. På spørsmål fra BA, forteller Schjelderup at de valgte å trosse hans tre råd:

1) Ikke slå følge med Høyre.

2) Stå fast på prinsippene om at reisetid og Bryggens status som verdensarv er de viktigste momentene for Ap, og ...

3) La det være helt klart at dette er det bystyret som bestemmer.

– Hadde det vært bedre om de stemte med Frp, altså for Bybanen i tunnel?

– Det naturlige ville vært at man fant sine egne primærstandpunkter, altså at reisetid og verdensarv er viktigst. Dette i en form der man ga tydelig beskjed om at dette er det Ap i bystyret som skal bestemme.

HAR INGEN OPPFATNING

Ap i bystyret, og i Bergen, har ikke noen uttalt oppfatning om hvordan Bybanen skal gå ut av Bergen sentrum.

– Er det så galt å gi dem et råd?

– Det er medlemmene i Ap som skal ta stilling til dette. Vi skal ha et møte i slutten av november. Da skal dette avgjøres. Jeg vet det er mange i Ap i Bergen som er svært skeptiske til å la Bybanen gå langs Bryggen. Derfor er det ikke bra at man nå legger et press på medlemmene på denne måten, sier Schjelderup.

– Hva mener du?

–Jeg har holdt mine meninger, av respekt for de andre i partiet, skjult. Først på slutten av møtet i november skal jeg meddele mitt standpunkt, et standpunkt som jeg nærmer meg å innta.

BYSTYREPOLITIKER STEMTE JA

Tilfeldighetene skulle ha det til at Aps bystyrepolitiker Geir Dale ble kalt inn som vara i samferdselsutvalget i går.

Han stemte for å la Bybanen gå langs Bryggen.

– Dette vet jeg var vanskelig for ham. Han har stått på linjen vår, at vi avventer hva medlemsdemokratiet i Ap sier. Men Ap stemmer samlet i fylket, og slik er det i bystyret også.

–Folk engasjerer seg høylytt mot en Bybane langs Bryggen. Er det av opportunistiske hensyn at du og Ap i Bergen går ut mot deres egne i Fylkestinget?

– Nei, overhodet ikke. Vi er ikke et populistisk parti. Poenget er at dette ikke er en ideologisk sak. Det er tilhengere og motstandere for Bryggen-løsningen i alle partier. Derfor er det viktig at medlemsdemokratiet får avgjøre.

Sveinung Valle, Aps gruppeleder i fylket, mener at Ap i Bergen kunne inntatt et Bybane-standpunkt tidligere.

– For oss som sitter i fylket hadde det vært ideelt om de hadde tatt et standpunkt før oss. Av og til må beslutninger tas utfra forutsetninger som ikke er ideelle, som nå. Det er også viktig å presisere at det vi har gitt er et råd. Vi har kun gitt en anbefaling, sier Valle.

Han forteller at Ap i forhandlinger med Høyre gikk inn for at Bybanen skal gå innom Åsane senter i stedet for å stoppe på andre siden av motorveien, på den såkalte C-tomten.

–Dette hadde ikke Høyre eller rådmannen med i sin opprinnelige innstilling. Løsningen gjennom Åsane senter og derfra videre til Vågsbotn er viktig for vårt parti, sier Valle, som også mener at Ap i fylket fullt ivaretar hensynene til verdensarvstatusen.

–For oss er det en vanskelig sak, som er uhyre komplisert. Men den har også et sterkt element av følelser.

I fylkesutvalget var det bare Frps tre representanter som stemte for tunnelløsningen til Bybanen.

Artikkeltags