Foreldre frykter stygge ulykker i nybygget barnehage

Beathe Kathrine Moe, Truls Marius Dale og Solveig Mjanger er bekymret for barnas sikkerhet i den nye barnehagen. Dette gjerdet ligger et par meter nedenfor barnehagens område.

Beathe Kathrine Moe, Truls Marius Dale og Solveig Mjanger er bekymret for barnas sikkerhet i den nye barnehagen. Dette gjerdet ligger et par meter nedenfor barnehagens område. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

– Jeg vil heller holde barna hjemme enn å sende dem hit.

DEL

Det sier Solveig Mjanger, en av de bekymrede foreldrene til barna som som snart skal begynne i nybygde Sollien barnehage.

– Vi har allerede avtalt med besteforeldre. Jeg vil ikke sende barna mine i denne barnehagen uten bedre gjerdesikring.

Barnehagen skal være klar til innflytting om en måneds tid, og barna som i flere år har gått i brakkebarnehage på Montana skal få nye og fine lokaler.

Tirsdag ettermiddag var foreldrene på befaring i barnehagen, og fikk et lite sjokk:

Uteområdet i barnehagen er omkranset av et 120 centimeter høyt flettegjerde.

Få meter nedenfor dette gjerdet er det et stup på cirka 70 meter, med kun et ytterligere flettegjerde som sikring. Dette er delvis forfallent.

– Barnehagen er veldig fin, med flotte tekniske løsninger. Men det store spørsmålet for oss er sikkerheten. Vi er sjokkert over at det er så dårlig sikret, med tanke på at det er så kort vei til stupet, sier Beathe Kathrine Moe, mor til to av barna som skal begynne der.

– Vi er klar over at gjerdet antakeligvis er innenfor minstekravene til det som kreves av sikring, men her bør man ta hensyn til topografien og risikomomenter rundt barnehagen.

FIRE SEKUNDER

Hun har sammen med en del andre foreldre startet en «gjerdegruppe», for å få sikret barnehagen bedre før barna skal flytte inn.

– Vi testet hvor lang tid det tar en fireåring å klatre over et tilsvarende gjerde, for vi torde naturlig nok ikke å teste med dette gjerdet. Det skal nevnes at dette gjerdet muligens er litt lavere, men det tok fireåringen fire sekunder å klatre over det, forteller Moe til BA.

De er bekymret for at barna i barnehagen, som skal romme mellom 60 og 70 barn, vil kunne forsere dette gjerdet uten at de ansatte rekker å få det med seg.

– Fireåringer er fysisk modne, modne men de er mentalt umodne. Dersom de er midt oppi en lek vil de neppe høre etter dersom de får beskjed om ikke å klatre over, sier Moe, som selv jobber som lærer

Ifølge Moe har også personalet i barnehagen uttrykt bekymring over at gjerdene er så dårlig sikret.

– Vi har sendt et brev til kommunen, og håper at de vil se nærmere på saken.

TATT DET OPP FØR

Chriss Bjorøy er FAU-representant for den ene avdelingen i Montana barnehage, som er den barnehagen som skal flytte inn i de nye lokalene.

Også han er bekymret over sikkerheten i barnehagen.

– Vi har et samarbeidsutvalg der også representanter for eieren av barnehagen, kommunen, er med. Vi tok opp denne saken allerede i høst, hvor vi ba de se nærmere på gjerdehøyden. Hva som har skjedd i mellomtiden vet jeg ikke, men vi ble veldig betenkt da vi så det gjerdet som er satt opp nå.

Både Bjorøy og Moe mener at det burde være en enkel sak å sikre barnehagen, enten med et høyere gjerde, eller ved å utforme gjerdet på en måte som gjør at barn ikke kan klatre over.

– Vi la frem et konkret forslag om dette i samarbeidsutvalget, sier Bjorøy.

– Vel skal barna være under tilsyn, men vi kan ikke vente at de ansatte har oppsyn med hvert eneste barn hvert eneste sekund.

De etterlyser også dokumentasjon på hvilke risikoanalyser som er gjort i forkant.

– Hvis det er slik at det er gjort en grundig vurdering av dette, vil vi gjerne se den vurderingen. Nå begynner det å haste litt, sier Bjorøy.

– FØLGER FORSKRIFTENE

Det er seniorarkitekt Einar Tønseth ved etat for utbygging i Bergen kommune som er prosjektleder for Sollien barnehage.

Han sier til BA at de i utformingen av gjerder rundt barnehagen følger forskriftene for hvilke krav som skal oppfylles til sikkerhet.

– 1,20 meter som disse gjerdene er, er det som er standard. De skal være så høye at barn ikke kommer seg over, og skal være nok til at foreldre skal kunne føle seg trygge, sier han.

Helsevernetaten i kommunen har ansvar for å gå på befaring og undersøke om det er spesielle forhold som tilsier at det trengs ytterligere forsterkninger i gjerdene.

– Vi har ikke hørt at de har funnet slike forhold ved den barnehagen, sier Tønseth.

– KAN TA NY BEFARING

Sonja Skotheim, avdelingsleder ved etat for helsetjenester, sier til BA at de ved befaringen vurderte at 1,20 meter høye gjerder var tilstrekkelig ved denne barnehagen.

– Dette er standarder vi opererer med. I dette tilfellet mente vi at 1,10 var for lave, og anbefalte 1,20 meter høye gjerder, sier hun.

– Dersom det er slik at man mener at dette ikke er godt nok, er det mulig å få til en ny befaring.

Hun understreker at det er de ansvarlige for barnehagen som har ansvar for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt.

– Hvis man mener at dette ikke er godt nok, har barnehagen selv anledning til å gjøre tiltak. Det er også mulig for foreldre å sende en bekymringsmelding til oss dersom dette ikke blir gjort, sier hun.

– VENTER PÅ GODKJENNING

Styrer i barnehagen, Bjørg Askildsen, presiserer ovenfor BA at bygget er i en prosess på godkjenning.

– Etat for utbygging har søkt om godkjenning, men vi har ikke fått uttale fra godkjenningsmyndighet enda. Bygget er ikke ferdig, og vil ikke bli overtatt før 12. februar, sier hun.

– En tid planla vi å flytte inn i bygget like etter overtakelse. Imidlertid har vi sett at det ikke lar seg gjøre, og endret derfor dato til 10. mars før vi tar imot nye barn. Vi endret dato fordi vi erfarer underveis at når det er nytt bygg, kan det ta tid før alt er klart for innflytting.

Askildsen understreker at hun synes det er bra at foredrene engasjerer seg og belyser denne saken.

– Ingen ønsker at ulykker skal skje unødvendig. Derfor er jeg overbevist om at det vil bli en god løsning på saken, sier hun

– Vi ser ellers frem til å flytte inn i ny og flott barnehage.

Artikkeltags