I januar måtte rektor på Varden skole stenge klasserom fordi inneklimaet var for dårlig. Nå er elevene tilbake i de samme klasserommene, selv om foreldrene fortsatt sier barna blir syke.

Rektor vurderer å stenge deler skolen. Igjen.

– Når barn blir syke av å være her, må vi tenke på hva vi holder på med, sier rektor Ola Gaukstad ved Varden skole.

MÅTTE BRUKE KLUBBHUS

Dette kommer få dager etter kommunen måtte stenge brakkebygget ved Nattland skole på grunn av fukt og sopp. Dét skjedde bare et år etter den ble satt opp.

Skoleskandalen er nå blitt så alvorlig at opposisjonen vurderer mistillit mot byrådet.

Tidligere i år ble elevene flyttet ut av Varden skole fordi det ene bygget var helsefarlig. Elevene gikk på skole i klubbhuset til Fyllingen, på skolekjøkkenet og på biblioteket. Bygget skal rehabiliteres, men brakkene som elevene skal inn i, er ikke på plass.

I samråd med skolens ledelse, ansatte og FAU, bestemte kommunen seg likevel for at elevene skulle fortsette å bruke bygget til brakkene sto ferdige. I dag er det fire klasser i 2. og 3.-trinn som bruker det såkalte c-bygget.

– Planen var å bruke bygget til brakkene var på plass. Først skulle vi få brukte brakker, men så ble det bestemt av vi skulle få nye. Vi har fått beskjed at de nye skal være på plass til 5. november, men vi vurderer å ta ut elevene før den tid, sier Gaukstad.

– FLERE BARN BLIR SYKE

– Flere barn reagerer og blir syke av å være i bygget. Det gjelder spesielt barn som allerede har luftveisplager, sier rektor Olav Gaustad.

Han bekrefter å ha mottatt en henvendelse fra en mor som nå har bestemt seg for å ta sønnen sin ut av Varden skole.

Hun skriver i en e-post til BA.no at sønnen hennes har kronisk astma. Han har klasserom i c-bygget, og moren forteller at han ofte på hentes hjem fra skolen da han er slapp, trøtt og med tung pust.

– Jeg har verken hjerte eller samvittighet til å sende sønnen min på skolen lenger, skriver hun.

– Jeg forlanger at alternative klasserom blir gjort disponibelt til brakkene er på plass. I mellomtiden vil jeg ha hjemmeskole hos meg for de av foreldrene som ønsker det for sine barn, skriver hun.

En annen forelder har skrevet brev til Bergen kommune der hun ber om svar på de helsemessige konsekvensene inneklimaet i c-bygget kan ha.

I brevet til Bergen kommune skriver Benedicte Hammersland ”Forrige skoleår ble c-bygget fraflyttet med unntak av to klasserom. Årsaken var at ansatte og/eller elever ble påviselig syke av å oppholde seg der. Nå er det flyttet inn nye elever i de rom som forrige skoleår var fraflyttet. Er det slik at disse nye barna skal prøve ut om de blir syke av å være i rommene?».

Hun etterlyser dokumentasjon på at c-bygget er et trygt sted for elevene å være.

NØDLØSNINGER

Rektor skal i denne uken ha møter med foreldrene til elevene i de aktuelle klassene det gjelder.

– Vi skal diskutere om vi skal flytte elevene til andre klasserom frem til brakkene står klare. Vi har et bibliotek, et skolekjøkken og en aula vi kan bruke. Ikke ideelt, men det er veldig alvorlig da foreldre ikke vil ha barna sine på skolen. Vi vet jo alle at Varden ikke er noen god skole å være på. Skolen er fra 1964 og er svært sliten. Det er satt inn midlertidige tiltak i én del klasserom, men det er ikke godt nok, sier Gaukstad.

Han overtok som rektor ved Varden skole 1. august i år.

– Inneklimasituasjonen gjør det svært utfordrende, men jeg kommer fra Møhlenpris skole, så dette er ikke noe nytt fenomen for meg, sier Gaukstad.

Varden skole var en av tre skoler som ble inspisert av Arbeidstilsynet i fjor. Da ble det påpekt en rekke mangler både når det gjelder sopp og ventilasjon.

DETTE HAR KOMMUNEN GJORT

– Vi kan ikke garantere at elever ikke blir syke, men vi har gjort svært mye for å utbedre c-bygget, sier Arve Bang, overlege ved etat for helsetjenester.

Han forteller at kommunen har satt inn nye ventilasjonsanlegg i hvert enkelt klasserom.

– I november og desember i fjor var Cytox inne og gjorde målinger. Da var det bare ett av klasserommene som hadde luftkvalitet som var over den anbefalte normen. De gjentok målingene i januar. Vi sjekket også med BKB i august for å få bekreftet at ventilasjonsanleggene fungerer. Gulvene på de to klasserommene som det var flest klager på, er også skiftet fordi det var registrert fukt etter en radiatorlekkasje. Alle rommene har fått nye radiatorer, sier Bang.

Han har selv vært inne i, og under alle klasserommene.

TROR IKKE DET ER FARLIG

– I kjelleren er det helt tørt. Her har kommunen også satt inn et avsug som ventilerer bort radongass. Basert på alt som er har gjort, og at ingen har funnet andre tegn på fuktskader, tror vi at det ikke skal være farlig for elever flest å oppholde seg i klasserommene frem til paviljongene kommer.

Bang sier at vurderingene er basert på at elevene skal være i bygget noen måneder.

– Konklusjonen hadde blitt en annen dersom elevene skulle ha brukt c-bygget til permanent skolebygg over lengre tid, sier overlegen.

Han understreker at med slike gamle bygg kan en aldri være hundre prosent sikker på at alt er ok.

– Da må hele bygget strippes, og det er ikke mulig å gjøre før bygget blir rehabilitert, sier Bang.

– BØR RIVES

Foreldre har også tidigere protestert og truet med å nekte å sende barna sine på skolen på grunn av dårlig inneklima. I en helseundersøkelse av FAU opplyser 55 prosent av foreldrene ved Varden at barnet deres har ukentlige helseplager.

BA har tidligere skrevet om to elever som valgte å bytte skole på grunn av de ble syk av inneklimaet ved Varden skole.

BA har også tidligere avslørt at Bergen kommune ble allerede i 2009 anbefalt å rive store deler av Varden skole.

Rapporten fikk verken rektor eller bystyret vite noe om.

Rapporten ble utarbeidet av Sweco. Den ble overlevert Bergen kommunale bygg i 2009. Først i vår ble den gjort tilgjengelig for offentligheten.

Den konkluderte med at det er store mengder fukt og forekomster av den kreftfremkallende gassen Radon på skolen. Sweco mener at skadene og forfallet på det såkalte «nybygget» er så store at det hele bør rives. Verken sanitære forhold eller ventilasjonssystemet vil det lønne seg å flikke på. Bygget har dessuten store utfordringer i tilknytning til innsig av vann i kjelleren og radonforekomster, heter det i rapporten.

Det er bestemt at Varden skole skal rehabiliteres. Prosjekteringen skal starte i løpet av 2012.